754

เริ่มแล้ว 17 พ.ค. 64 ศบค.ปรับมาตรการคุม COVID-19 ผ่อนปรนให้ 4 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ นั่งกินอาหารในร้านได้ ไม่เกิน 25% ของพื้นที่ร้าน จนถึงเวลา 21.00 น. สั่งซื้อกลับบ้านได้ไม่เกิน 23.00 น. ขณะที่ 17 จังหวัดพื้นที่สีแดง อนุญาตให้นั่งกินอาหารในร้านได้ถึง 23.00 น. และ 56 จังหวัดพื้นที่สีส้ม สามารถนั่งกินในร้านได้ตามปกติ

ศบค.ปรับมาตรการคุม COVID-19  มีผล 17 พ.ค. 64