96

เปิดผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี “การฉีดวัคซีนโควิด-19” จากกลุ่มตัวอย่าง 2,644 คน เมื่อ 17-20 พ.ค. 64 โดย สวนดุสิตโพล พบว่า อันดับ 1 ประชาชนกังวลเรื่องผลข้างเคียงของวัคซีนที่จะใช้ฉีดในไทย 67.74% อันดับ 2 การฉีดวัคซีนช่วยสร้างภูมิต้านทาน ลดความรุนแรงของโรคได้ 52.13% และอันดับ 3 อยากให้เร่งกระบวนการฉีดวัคซีนให้เร็วขึ้น 51.86% ขณะที่ภาพรวมสรุปว่า ตัดสินใจจะฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่ภาครัฐจัดหา 64.39% รองลงมา ยังไม่แน่ใจ 22.30% และตัดสินใจว่าไม่ฉีด 13.31% โดยวัคซีนที่ประชาชนเชื่อมั่นมากสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ไฟเซอร์ 75.11% โมเดอร์นา 72.14% และจอนห์สัน แอนด์ จอนห์สัน 68.52% ตามลำดับ

คนไทยคิดอย่างไรกับการฉีดวัคซีน COVID-19