812

ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยการฉีดวัคซีน COVID-19 เพราะหากชุมชนมีผู้ได้รับวัคซีนมากพอ แม้มีผู้ติดเชื้อในชุมชน การแพร่ระบาดจะเกิดได้ยากขึ้น เพราะคนส่วนใหญ่มีภูมิคุ้มกันโรคแล้ว ทำให้เกิดผลทางอ้อม ป้องกันติดเชื้อให้คนส่วนน้อยที่ยังไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคได้

ร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยการฉีดวัคซีน COVID-19