746

ผู้หญิงต้องอ่าน! เปิดข้อควรรู้สำหรับผู้หญิง ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยเฉพาะผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อน เนื่องจากวัคซีนโควิด-19 เป็นวัคซีนใหม่ จะไม่ฉีดวัคซีนให้ใน 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ แต่หลังจากอายุครรภ์มากกว่า 3 เดือน ต้องประเมินความเสี่ยงกับประโยชน์ที่จะได้รับจากการฉีดวัคซีน เช่น เป็นพยาบาล อยู่ในพื้นที่ระบาดสูง เป็นต้น

ข้อควรรู้สำหรับผู้หญิงก่อนฉีดวัคซีน COVID-19