268

เซฟเก็บไว้เลย 8 ขั้นตอนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สิ่งสำคัญก่อนเข้าฉีดวัคซีนคือต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม นอนพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีไข้ หรือไม่สบาย ควรเลื่อนฉีดวัคซีนออกไปก่อน ในวันที่ฉีดวัคซีน ควรดื่มน้ำเยอะ ๆ สวมเสื้อที่สะดวกต่อการฉีดวัคซีน งดชา กาแฟ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ อย่าลืมพกบัตรประชาชน และข้อมูลรอบการจองฉีดวัคซีน

8 ขั้นตอนเข้ารับการฉีดวัคซีน COVID-19