388

ศบค.ไฟเขียว! ผ่อนคลายมาตรการคุม COVID-19 ให้ 4 จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ สามารถนั่งกินในร้านได้ถึง 5 ทุ่ม โดยกรณีมีเครื่องปรับอากาศให้นั่งได้ไม่เกิน 50% ของพื้นที่ร้าน มีผลตั้งแต่ 21 มิ.ย.นี้ เป็นต้นไป พร้อมปรับระดับพื้นที่การระบาดใหม่ ได้แก่ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ พื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 53 จังหวัด

ศบค.ปรับระดับพื้นที่และผ่อนคลายคุม COVID-19 เริ่ม 21 มิ.ย. 64