2254

เหล้า บุหรี่ และสารเสพติด ในคนปกติจะสร้างความเสียหายให้กับร่างกายผู้เสพจนเกิดการเจ็บป่วยจนถึงเสียชีวิต แต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ระบาดนี้ หากผู้ใช้สารเสพติดเกิดติดเชื้อขึ้นมา จะยิ่งส่งผลต่อสุขภาพ ทำให้อาการรุนแรงมากกว่า

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนติดยาเสพติด ติดโควิด-19