704

สรุปฉบับย่อ! มาตรการคุมโควิด-19 รอบใหม่ ในพื้นที่ควบคุมสงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี นราธิวาส ปทุมธานี ปัตตานี ยะลา สงขลา สมุทรปราการ และสมุทรสาคร มีผลตั้งแต่ 28 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

สรุปฉบับย่อ! มาตรการคุมโควิด-19 รอบใหม่ ใน 10 จังหวัด