268

เปรียบเทียบอาการไม่พึงประสงค์ หรือผลข้างเคียงที่มักพบหลังฉีดวัคซีนโควิด-19 โดยจำแนกตามชนิดวัคซีน ระหว่างซิโนแวคและแอสตราเซนกา พบว่า ผู้ที่ฉีดวัคซีนซิโนแวคส่วนใหญ่จะมีอาการเวียนศีรษะ คลื่นไส้ ส่วนผู้ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาส่วนใหญ่จะมีไข้ ปวดศีรษะ หลังจากฉีดวัคซีน ข้อมูลจากฐานข้อมูล AEFI-DDC กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค จำแนกจากกลุ่มผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน โดย ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) ได้แถลงเมื่อ 24 มิ.ย. 64

อาการไม่พึงประสงค์ หรือผลข้างเคียงที่มักพบหลังฉีดวัคซีนโควิด-19