735

อัปเดต! มาตรการควบคุม COVID-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เริ่ม 12 ก.ค.นี้ นอกจากนี้ทั้ง 10 จังหวัด ยังต้องควบคุมและป้องกันแพร่ระบาดในกลุ่มแรงงานก่อสร้างตามข้อกำหนด ศบค. ดูแลกำกับประชาชนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล (DMHTTA) อย่างสูงสุด และตั้งแต่ 10 ก.ค. 64 ให้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และชุดลาดตะเวน รวมทั้งเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในจังหวัดอื่น ๆ ร่วมกันเข้มงวดมาตรการคัดกรอง ติดตามบุคคลเดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

มาตรการควบคุม COVID-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เริ่ม 12 ก.ค. 64