286

เช็กเงื่อนไขการรับเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากล็อกดาวน์ 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ได้แก่ กทม. นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา โดยมติ ครม. เมื่อ 13 ก.ค. 64 เพิ่ม 5 สาขาอาชีพ ที่ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากกผลกระทบการปิดกิจการและมาตรการควบคุมการระบาด จากเดิม 4 สาขาอาชีพ เป็น 9 สาขาอาชีพ ทั้งนี้ มาตรการช่วยเหลือนอกจาก 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ประชาชนทั่วประเทศจะได้รับการลดค่าน้ำ และลดค่าไฟ เดือน ก.ค. - ส.ค. 64 อีกด้วย

เช็กเงื่อนไขรับเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เช็กเงื่อนไขรับเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
เช็กเงื่อนไขรับเงินเยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบ 10 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด