3090

รู้จัก Home Isolation หรือ HI การแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ, มีอาการเล็กน้อย อยู่ระหว่างรอเตียง หรือรักษาใน รพ. 10 วัน มีอาการดีขึ้น แล้วแยกกักตัวที่บ้านต่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์ โดยผู้ป่วยจะได้รับเครื่องวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด พร้อมคำแนะนำจากแพทย์และพยาบาลที่คอยติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ด้วยระบบ Telemedicine วันละ 2 ครั้ง พร้อมส่งอาหารครบ 3 มื้อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. โทร 1330

รู้จัก Home Isolation การแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID-19
รู้จัก Home Isolation การแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID-19
รู้จัก Home Isolation การแยกกักตัวที่บ้านสำหรับผู้ป่วย COVID-19