915

กรมอนามัยแนะ 8 วิธีอยู่ร่วมบ้าน กับผู้ติดเชื้อ COVID-19 และผู้ต้องแยกกัก (Home Isolation) สิ่งสำคัญต้องพยายามอยู่ห่างจากคนในครอบครัวให้มากที่สุด และวัดไข้ทุกวัน หากพบมีไข้สูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ร่วมกับมีอาการทางเดินหายใจ ตาแดง ผื่นแดง ถ่ายเหลว หรือหากตรวจวัดค่าออกซิเจนในเลือดแล้วพบว่ามีค่าต่ำกว่า 95% ให้ไปพบแพทย์ทันที

8 วิธีอยู่ร่วมบ้าน กับผู้ต้องแยกกักตัวและผู้ติดเชื้อโควิด-19
8 วิธีอยู่ร่วมบ้าน กับผู้ต้องแยกกักตัวและผู้ติดเชื้อโควิด-19
8 วิธีอยู่ร่วมบ้าน กับผู้ต้องแยกกักตัวและผู้ติดเชื้อโควิด-19
8 วิธีอยู่ร่วมบ้าน กับผู้ต้องแยกกักตัวและผู้ติดเชื้อโควิด-19
8 วิธีอยู่ร่วมบ้าน กับผู้ต้องแยกกักตัวและผู้ติดเชื้อโควิด-19
8 วิธีอยู่ร่วมบ้าน กับผู้ต้องแยกกักตัวและผู้ติดเชื้อโควิด-19
8 วิธีอยู่ร่วมบ้าน กับผู้ต้องแยกกักตัวและผู้ติดเชื้อโควิด-19
8 วิธีอยู่ร่วมบ้าน กับผู้ต้องแยกกักตัวและผู้ติดเชื้อโควิด-19