14851

เช็กเลย! 29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มมีจังหวัดอะไรบ้าง หลัง ศบค.ปรับ "พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด" หรือสีแดงเข้ม จากเดิม 13 จังหวัด เพิ่มอีก 16 จังหวัด รวมเป็น 29 จังหวัด และคุมเข้มการงดการเดินทางเคลื่อนย้ายและลดกิจการและกิจกรรมที่จะนำไปสู่การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (ข้อมูล ณ 1 ส.ค. 64 เวลา 17.05 น.)

29 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มมีจังหวัดอะไรบ้าง