2047

เปรียบเทียบอาการของ COVID-19 แต่ละสายพันธุ์ที่ระบาดอยู่ในไทย ได้แก่ สายพันธุ์เดลตา (อินเดีย), สายพันธุ์อัลฟา (อังกฤษ), สายพันธุ์เบตา (แอฟริกา) และสายพันธุ์ S ที่ระบาดระลอกแรกในไทย

อาการ COVID-19 แต่ละสายพันธุ์ ที่ระบาดในไทย