1955

เปรียบเทียบอาการผู้ป่วยโควิด-19 ระดับสีเขียว สีเหลือง สีแดง ว่ามีข้อสังเกตอาการต่างกันอย่างไร ทั้งนี้ผู้ป่วยสีเขียวสามารถทำ Home Isolation แยกกักตัวที่บ้านได้ โดยติดต่อสายด่วน สปสช. โทร 1330

อาการผู้ป่วย COVID-19 แบ่งตามระดับสีอย่างไร