1752

อัปเดต! ระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 หลัง ศบค.ปรับเพิ่มพื้นที่แดงเข้มเป็น 29 จังหวัด และยกระดับมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19 โดยจะเริ่มบังคับใช้ วันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

ระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 เริ่ม 3 ส.ค. 64