1902

อัปเดตมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19 หลัง ศบค.ปรับระดับพื้นที่ควบคุมสถานการณ์โควิด-19 โดยเพิ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือสีแดงเข้ม จากเดิม 13 จังหวัด เพิ่มอีก 16 จังหวัด เป็น 29 จังหวัด ลดจำนวนพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง จากเดิม 53 จังหวัด เหลือ 37 จังหวัด และปรับเพิ่มพื้นที่ควบคุม หรือสีส้ม จากเดิม 10 จังหวัด เป็น 11 จังหวัด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ วันที่ 3 ส.ค. 64 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

อัปเดตมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19 เริ่ม 3 ส.ค. 64
อัปเดตมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19 เริ่ม 3 ส.ค. 64
อัปเดตมาตรการคุมเข้มป้องกัน COVID-19 เริ่ม 3 ส.ค. 64