11045

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไอและหายใจลำบาก ควร "นอนคว่ำ" ให้มากสุดเท่าที่ทำได้ เพื่อบรรเทาอาการ เพราะท่านอนคว่ำเป็นท่าที่ทำให้หัวใจกดไปอยู่ด้านหน้ามากกว่าด้านหลัง ปอดจะแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากขึ้น แต่การนอนคว่ำนาน ๆ อาจทำให้เมื่อยได้ จึงควรเปลี่ยนท่านอนไปเรื่อย ๆ โดยทำซ้ำ 1 - 4 และควรหาหมอนหนุนเวลานอนคว่ำ ไม่นอนคว่ำหน้า เพราะจะทำให้หายใจลำบากมากขึ้น

แนะจัดท่านอนบรรเทาไอ-หายใจลำบาก สำหรับผู้ป่วยโควิด-19