2958

โควิด-19 สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้โดยการหายใจเอาละอองฝอยน้ำมูก น้ำลายของผู้ที่ติดเชื้อเข้าไปจากการ ไอ จาม และพูดคุยกัน เชื้อสามารถเข้าสู่ร่างกายทางปาก จมูก และตา ผ่านมือที่ปนเปื้อนเชื้อจากการสัมผัสพื้นผิวต่าง ๆ ในสิ่งแวดล้อมที่มีเชื้ออยู่ ดังนั้นผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้อง "แยก-กัก-ตัว" นับตั้งแต่วันที่เริ่มป่วย เพื่อทำการรักษาและลดการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น หากมีอาการแย่ลง คือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น หอบเหนื่อย ไข้สูงลอย ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อแพทย์ พยาบาลที่รักษาอยู่ทันที

แยก-กัก-ตัว ข้อปฏิบัติขณะ Home Isolation สำหรับผู้ป่วยโควิด-19