3374

แนะ 4 ขั้นตอนเข้าสู่ระบบการทำ Home Isolation หรือการแยกตัวที่บ้าน กรณีที่พบว่าตัวเองตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจโควิด (Antigen Test Kit) แล้วผลเป็นบวกและต้องการแยกกักตัวที่บ้าน ให้รีบติดต่อเจ้าหน้าที่ผ่านทาง สายด่วน สปสช. โทร 1330 ทั้งนี้ ชุดตรวจโควิดต้องใช้ชนิดตรวจได้ด้วยตัวเอง (Home Use) เท่านั้น โดยจะเป็นการตรวจผ่านโพรงจมูก (Nasal Swab) หรือน้ำลาย หากตรวจแล้วผลเป็นลบ (ไม่พบเชื้อ) ไม่ได้หมายความว่าไม่ติดเชื้อ แต่อาจมีปริมาณเชื้อน้อยจนตรวจไม่พบ อาจต้องตรวจซ้ำอีกครั้ง หากมีประวัติสัมผัสกลุ่มเสี่ยง

4 ขั้นตอนเข้าสู่ระบบการทำ Home Isolation