1749

6 ข้อควรรู้เกี่ยวกับอาการป่วยโควิด-19 สำหรับผู้ที่ทำ Home Isolation หรือแยกกักตัวที่บ้าน หากมีอาการเหล่านี้ หรืออาการผิดปกติอื่น ๆ ให้รีบติดต่อแพทย์หรือพยาบาลที่ผู้ป่วยอยู่ในระบบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ประสานส่งต่อ รพ.สนาม หรือ Hospitel ได้อย่างทันท่วงที

อาการแบบไหนต้องรีบติดต่อแพทย์ ขณะแยกกักตัวที่บ้าน