2920

2 เรื่องต้องทำสม่ำเสมอ สำหรับผู้ป่วย COVID-19 ขณะทำ Home Isolation หรือแยกกักตัวที่บ้าน ได้แก่ การวัดค่าออกซิเจนด้วยเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หากพบค่าออกซิเจนในเลือดต่ำกว่า 96% ให้รีบติดต่อแพทย์ และต้องหมั่นวัดอุณหภูมิด้วยปรอทวัดไข้แบบดิจิทัล โดยไม่ควรดื่มน้ำร้อนหรือเย็นก่อนวัด 10-15 นาที หากพบมีไข้ คืออุณหภูมิร่างกายมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้พักผ่อนมาก ๆ และกินยาพาราเซตามอลเพื่อลดไข้ แต่ถ้าไม่ดีขึ้นให้รีบติดต่อแพทย์เช่นกัน สำหรับการวัดค่าออกซิเจนในเลือด และการวัดอุณหภูมิร่างกาย ควรบันทึกค่าเหล่านี้ไว้ทุกวัน เพื่อเป็นข้อมูลรายงานประกอบการวินิจฉัยของแพทย์ประจำตน ขณะทำการรักษาแบบ Home Isolation

2 เรื่องต้องทำสม่ำเสมอ ขณะแยกกักตัวที่บ้าน