928

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แม้ส่วนใหญ่จะพบในผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ แต่เด็กก็สามารถติด COVID-19 ด้วยเช่นกัน ชวนคุณพ่อคุณแม่มาไขข้อสงสัยกับ 6 ข้อถาม-ตอบ เมื่อเด็กป่วย COVID-19 โดยเฉพาะการกินยาฟ้าทะลายโจรเพื่อรักษา เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีรายงานข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันผลการการรักษาในเด็ก ดังนั้นจึงควรให้เด็กกินยาตามที่แพทย์สั่งเท่านั้น และถ้าเด็กป่วยมีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ เช่น มีไข้สูง 38 องศาเซลเซีบส ซึมลง งอแง กินน้อยลง กินอาหารไม่ได้ หายใจหอบ ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 96% ให้รีบติดต่อแพทย์เพื่อไปรักษาที่โรงพยาบาล

6 ข้อถาม-ตอบ คลายข้อสงสัย เมื่อเด็กเล็กป่วย COVID-19