12415

รวมช่องทางวิธีลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation แยกกักตัวที่บ้าน สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 (กลุ่มสีเขียว) ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ พร้อมจับคู่คลินิกฯ, ศูนย์บริการสาธารณสุข หรือ รพ. พร้อมจัดส่งยาฟ้าทะลายโจรและยาพื้นฐานอื่น ๆ, เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว, ปรอทวัดไข้ และอาหาร 3 มื้อ โดยแพทย์จะประเมินอาการด้วยวิดีโอคอลวันละ 2 ครั้ง หากผู้ป่วยอาการแย่ลง จะให้ยาฟาวิพิราเวียร์ประคองอาการก่อน และประสานส่งต่อรักษาที่ รพ.

วิธีลงทะเบียนเข้าระบบ Home Isolation แยกกักตัวที่บ้าน