1800

2 step ต้องทำ! เมื่อตรวจโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แล้วเจอผลเป็นบวก ได้แก่ 1. จำแนกระดับความรุนแรงของอาการตนเองว่าอยู่ในระดับสีเขียว, เหลือง หรือแดง 2. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าสู่ระบบการรักษา หากเป็นผู้ป่วยสีเขียว (กลุ่มไม่มีอาการ-อาการน้อย) สามารถลงทะเบียนรักษาแบบกักตัวที่บ้าน Home Isolation (HI) หรือกรณีมีข้อจำกัด แยกกักตัวที่บ้านไม่ได้ สามารถลงทะเบียนรักษาแบบกักตัวในชุมชน Community Isolation (CI) โทร 1330 กด 14 หรือโทร 1506 ต่อ 6 สำหรับผู้ป่วยสีเหลืองและผู้ป่วยสีแดง สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่มารับเพื่อไปตรวจ RT-PCR และขอเตียงรักษาที่ รพ. โทร 1668 หรือ 1669 โดยระหว่างรอเจ้าหน้าที่มารับ ควรเตรียมบัตรประชาชน, ผลตรวจ ATK, ของใช้จำเป็น, บัตรประกัน, เงินสดติดตัว สำหรับไป รพ. ร่วมด้วย

ตรวจโควิด-19 ด้วย ATK เจอผลเป็นบวกต้องทำอย่างไร