958

ใครมี 8 อาการต่อไปนี้ โดยเฉพาะหลังรับวัคซีนแอสตราเซเนกา ควรรีบพบแพทย์ เพราะนี่อาจเป็นสัญญาณเตือน คุณอาจเกิดภาวะ VITT หรือภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ ภายหลังได้รับวัคซีน แม้ว่าภาวะ VITT จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่ก็น้อยมาก เมื่อดูจากข้อมูลประเทศไทยที่พบอุบัติการณ์ VITT = 0.03/แสนโดส อีกทั้ง VIT สามารถรักษาหายได้ ถ้าหากแพทย์ได้วินิจฉัยอย่างรวดเร็ว ดังนั้น เมื่อเทียบประโยชน์วัคซีนที่ป้องกันความรุนแรงของโควิด-19 ผู้เชี่ยวชาญจึงยังคงแนะนำให้ประชาชนควรรับวัคซีนโควิด-19

รู้จักภาวะ VITT ภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ร่วมกับเกล็ดเลือดต่ำ หลังได้รับวัคซีน