5341

เรื่องต้องรู้! สำหรับคนเป็นความดันโลหิตสูง ควรกิน-ควรเลี่ยงอะไร เพื่อคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่หมัด หลังกรมควบคุมโรคเผยมีรายงานว่าผู้เป็นโรค "ความดันโลหิตสูง" เสียชีวิตจากโควิด-19 มากเป็นอันดับ 1 และยังพบผู้ป่วย 2.4 ล้านคน ไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติได้ ดังนั้น นอกจากกินยาตามแพทย์สั่งอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยาเอง และไปตรวจตามนัดทุกครั้ง การใส่ใจอาหารที่กินก็เป็นสิ่งสำคัญ

อาหารควรกิน-เลี่ยง สำหรับคนเป็นความดันโลหิตสูง