5048

ลองโควิด (Long COVID) เป็นอาการหลงเหลือของเชื้อ COVID-19 ระยะยาว แต่ละคนจะมีอาการแตกต่างกันไป เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ การรับรู้กลิ่นหรือรสชาติลดลง ซึ่งเกิดจากภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลง มักพบในผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้วในช่วง 1-3 เดือนแรก ผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว หากพบว่ายังมีอาการเหล่านี้อยู่ ควรรีบพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยสาเหตุแท้จริง ว่าอาจเป็นผลจากยาที่ใช้รักษา, อาจมีโรคอื่น ๆ ร่วมด้วย หรืออาจติดโควิดซ้ำ แต่ยังไม่แสดงอาการชัดเจน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร. 1422

รู้จักอาการภาวะ “ลองโควิด” ที่คนเคยติดโควิด-19 ต้องรู้