2185

เปิดคำแนะนำ เด็กกลุ่มไหนบ้าง ควรได้รับวัคซีนไฟเซอร์ หลัง Kick off เริ่มฉีดวัคซีนให้เด็ก กลุ่มอายุ 12-17 ปี แล้ว ตั้งแต่ 4 ต.ค. 64 จากข้อมูลล่าสุดพบว่า มีนักเรียนแสดงความประสงค์ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ตามหลักความสมัครใจที่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง จำนวน 3.6 ล้านคน จากจำนวนกว่า 5 ล้านคนในทุกสังกัด คิดเป็นร้อยละ 71.67 ซึ่งตามแผนจะเริ่มฉีดให้กับสถานศึกษาในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือสีแดงเข้ม 15,465 แห่ง ใน 29 จังหวัด ปัจจุบัน "ไฟเซอร์" เป็นวัคซีนชนิด mRNA 1 ใน 2 ยี่ห้อ ที่ได้รับการอนุมัติใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป จาก อย. และเป็นเพียงยี่ห้อเดียวที่มีการนำเข้ามาใช้ในประเทศไทย สำหรับเด็กและวัยรุ่นที่มีสุขภาพดี อายุ 12 - 15 ปี แนะนําให้ฉีดวัคซีนชนิด mRNA ของบริษัท Pfizer BioNTech (ข้อมูล ณ 22 ก.ย. 64)

เด็กกลุ่มไหนบ้าง ควรได้รับวัคซีนไฟเซอร์