705

สรุปมาแล้ว! เกณฑ์รับนักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่ต้องกักตัว ตามมาตรการ Test and Go ทางอากาศ ดีเดย์ 1 พ.ย. 64 สำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจาก 61 ประเทศ 2 เขตปกครองพิเศษตามแผนเปิดประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศเพิ่ม เมื่อ 30 ต.ค. 64

ดีเดย์ 1 พ.ย. 64 มาตรการ Test and Go นักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่ต้องกักตัว
ดีเดย์ 1 พ.ย. 64 มาตรการ Test and Go นักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่ต้องกักตัว
ดีเดย์ 1 พ.ย. 64 มาตรการ Test and Go นักท่องเที่ยวเข้าไทยไม่ต้องกักตัว