2362

อัปเดต! 17 จังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (พื้นที่สีฟ้า) ระยะที่ 1 เริ่ม 1 - 30 พ.ย.นี้ รวม ภูเก็ต และสุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า) ที่ได้เป็น #พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ตั้งแต่ ก.ค.-ส.ค. ที่ผ่านมา โดยมีหลักเกณฑ์พิจารณาจากเป็นเมืองหลักหรือจังหวัดที่มีสัดส่วนรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งหมด

17 จังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว ระยะที่ 1 เริ่ม 1 – 30 พ.ย. 64