1675

มีผล 16 พ.ย. 64 ศบค. ปรับลดจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสีแดงเข้ม) จากเดิม 7 จังหวัด ปรับลดเหลือ 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา พร้อมขยายห้ามออกนอกเคหสถานในพื้นที่จังหวัดสีแดงเข้ม อีก 15 วัน ถึง 30 พ.ย. 64

ปรับระดับพื้นที่คุม COVID-19 มีผล 16 พ.ย. 64