1480

จังหวัดไหนอยู่สีอะไร มีข้อกำหนดอะไรที่ต้องปฏิบัติบ้าง Thai PBS สรุปย่อมาให้แล้ว รายละเอียดปรับมาตรการคุม COVID-19 รอบใหม่ ซึ่งมีผลแล้วตั้งแต่ 1 พ.ย. 64

ปรับมาตรการคุม COVID-19 ตามระดับพื้นที่คุมสถานการณ์ มีผล 1 พ.ย. 64
ปรับมาตรการคุม COVID-19 ตามระดับพื้นที่คุมสถานการณ์ มีผล 1 พ.ย. 64
ปรับมาตรการคุม COVID-19 ตามระดับพื้นที่คุมสถานการณ์ มีผล 1 พ.ย. 64
ปรับมาตรการคุม COVID-19 ตามระดับพื้นที่คุมสถานการณ์ มีผล 1 พ.ย. 64