1576

อัปเดตระดับพื้นที่คุม COVID-19 มีผลแล้ววันที่ 1 พ.ย. 64 หลัง ศบค.มีมติลดจังหวัดพื้นที่ "สีแดงเข้ม" เหลือ 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา และปรับเพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) 5 จังหวัด พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) 4 จังหวัด ตามแผนรับเปิดประเทศ

ปรับระดับพื้นที่คุม COVID-19 มีผล 1 พ.ย. 64