2106

มีผลวันที่ 24 ม.ค. 65 ปรับระดับพื้นที่สถานการณ์คุม COVID-19 ลดจังหวัดพื้นที่ควบคุม จากเดิม 69 จังหวัด เหลือ 44 จังหวัด และเพิ่มจังหวัดพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็น 25 จังหวัด จากเดิม 0 จังหวัด นอกจากนี้ ยังขยายบังคับใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินต่อไปอีก 2 เดือน ตั้งแต่ 1 ก.พ. - 31 มี.ค. 65 เพื่อป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ส่วนมาตรการ Work from Home ไม่ขยายเวลาในทุกพื้นที่ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม และการพิจารณาของแต่ละหน่วยงาน

ปรับระดับพื้นที่คุม COVID-19 มีผล 24 ม.ค. 65