2787

ชุดตรวจ ATK เลือกซื้ออย่างไร…ให้ได้ชุดตรวจที่มีคุณภาพ ไม่เสี่ยงเจอของปลอม และข้อควรระวังในการใช้ ปัจจุบัน ชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ประเภท Self-test สำหรับประชาชนมี 2 แบบ คือแบบที่ป้ายจากโพรงจมูกด้านหน้า (Nasal swab) หรือใช้น้ำลายตรวจ (Saliva) ซึ่งควรซื้อจากสถานพยาบาลของรัฐ รพ.เอกชน ร้านยาที่มีเภสัชกรแนะนำ เพื่อให้ได้รับคำแนะนำจากเภสัชกรและการแปลผลที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบ "รายชื่อชุดตรวจ ATK" ที่ขึ้นทะเบียนแล้วจาก อย. ได้ทาง www.fda.moph.go.th

เลือกให้เป็น ใช้ให้ถูก ชุดตรวจ ATK