2382

สรุปขั้นตอนกลุ่มเสี่ยงรับชุดตรวจ ATK ฟรี คนละ 2 ชุด ผ่านแอปพลิเคชัน "เป๋าตัง" โดยต้องทำแบบประเมินความเสี่ยง หากผลประเมินระบุว่ามีความเสี่ยง ให้เลือกค้นหาหน่วยบริการได้ที่เมนู "หน่วยบริการใกล้ฉัน" แต่ต้องรับภายในวันนั้น และสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ใหม่ใน 10 วันถัดไป

How to กลุ่มเสี่ยงรับชุดตรวจ ATK ฟรี! ผ่านแอปฯ เป๋าตัง