2098

"หน้ากากอนามัย" มีคุณสมบัติในการกรองฝุ่น ป้องกันของเหลวซึมผ่านและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากไอ จาม โดยหน้ากากอนามัยแบบ 3 ชั้นที่ได้มาตรฐาน จะประกอบด้วยแผ่นใยสังเคราะห์ ซึ่งชั้นนอกทั้ง 2 ด้านทำจาก Poly Propylene Spunbond และมีแผ่นกรองที่ทำจาก Melt Blown ซึ่งน้ำจะไม่ซึมผ่านเมื่อหยดลงบนหน้ากากอนามัย หากไม่แน่ใจในผลิตภัณฑ์ สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ อย. ทาง www.fda.moph.go.th เข้าไปที่หัวข้อ “ตรวจสอบผลิตภัณฑ์”

เช็กให้ชัวร์ ก่อนซื้อหน้ากากอนามัยแบบ 3 ชั้น