3929

ลองโควิด (Long COVID) หรือ Post COVID-19 Syndrome คือ ภาวะของคนที่หายจากโควิด-19 แล้ว แต่ยังมีอาการหลงเหลืออยู่ เช่น ไอ มีไข้ ปวดศีรษะ เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการที่ภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง บางคนอาจมีอาการทางจิตใจ เช่น วิตกกังวล สมาธิสั้นลง หรือซึมเศร้าร่วมด้วย อาการลองโควิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้ 30 – 50% จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่รักษาหายแล้ว โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการป่วยรุนแรง ดังนั้น ผู้ป่วยลองโควิด-19 จึงควรดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วย "3 เทคนิคฟื้นฟูปอดให้แข็งแรง" ได้แก่ 1. นอนหลับให้เพียงพอ ตื่นนอนตรงเวลาเป็นประจำทุกวัน รับแสงแดดให้เพียงพอในตอนเช้าอย่างน้อย 30 นาที 2. แอโรบิก คาร์ดิโอ หรือยืดเหยียดกล้ามเนื้อด้วยการเหยียดแขน โก่งหลัง ชูแขนเอียงลำตัว และผสานมือที่ศีรษะ กางศอก แอ่นอก ยืดเหยียดในแต่ละท่าจนรู้สึกตึง ค้างไว้ 15 วินาที ให้ปฎิบัติท่าละ 2 รอบ อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เพื่อให้ปอดแข็งแรง 3. ควรกินอาหารที่ปรุงสุก สะอาด เน้นจำพวกโปรตีน อาหารที่มีโพรไบโอติกส์ (Probiotics) เช่น โยเกิร์ต นมเปรี้ยว โดยเลือกชนิดที่มีนํ้าตาลน้อย กินร่วมกับอาหารที่มีใยอาหารสูง เพื่อเป็นอาหารให้จุลินทรีย์สุขภาพ หากเบื่ออาหาร กินอะไรไม่ค่อยลง ควรแบ่งเป็นมื้อย่อยหลาย ๆ มื้อ แทนการกินมื้อหลักคราวเดียว

3 ข้อฟื้นฟูปอดให้แข็งแรง