3907

การรักษาผู้ป่วย โควิด19 "เจอ-แจก-จบ" แบบ OPD case เป็นมาตรการเสริม ควบคู่ระบบ HI/CI ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ ไม่มีภาวะเสี่ยง กลุ่มเสี่ยงโควิด-19 หากผลเป็นบวก แพทย์จะพิจารณารักษาแบบผู้ป่วยนอก กักตัวที่บ้าน โดยจะได้รับยาตามระดับอาการ 3 กลุ่ม และจะมีการติดตามอาการหลังครบ 48 ชม. ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจ

“เจอ-แจก-จบ” แนวทางจ่ายยา 3 สูตร ดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก