4782

อย่าชะล่าใจ! หากมีอาการต่อไปนี้ และไปพื้นที่เสี่ยงมา ให้กักตัว สังเกตตัวเอง เพราะอาจเสี่ยงติดโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน แม้ฉีดวัคซีนครบ แต่เชื้อโควิด-19 ก็ยังสามารถติดต่อได้ ดังนั้นการป้องกันตัวเองด้วยการล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง สวมแมสก์ ไม่ไปพื้นที่เสี่ยง จึงยังคงเป็นสิ่งจำเป็น ที่ทุกคนต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

สังเกตตัวเอง หากมีอาการต่อไปนี้ เสี่ยงติดโควิด “โอมิครอน”