542

ยิ่งมีลูกเล็ก พ่อแม่ยิ่งต้องเฝ้าสังเกตอาการ หากเด็กติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งระดับอาการของเด็กแบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ 1 : อาการในระดับที่ยังเฝ้าสังเกตที่บ้านต่อไปได้คือ มีไข้ต่ำ มีน้ำมูก ไอเล็กน้อย ไม่มีอาการหอบเหนื่อย ถ่ายเหลว ยังกินอาหารหรือนมได้ปกติ และไม่ซึม แบบที่ 2 : อาการที่ผู้ปกครองควรติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อนำเด็กส่งโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดคือ มีไข้สูงกว่า 39 องศาเซลเซียส หายใจหอบเร็วกว่าปกติ ใช้แรงในการหายใจ ปากเขียว ระดับออกซิเจนปลายนิ้วน้อยกว่า 94% ซึมลง ไม่ดูดนม ไม่กินอาหาร ทั้งนี้ พ่อแม่หรือผู้ปกครองขณะดูแลเด็ก ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมืออย่างถูกวิธี หลีกเลี่ยงใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับเด็กที่ติดเชื้อ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสในห้องเป็นระยะ ๆ ด้วยแอลกอฮอล์ความเข้มข้น 70% หรือน้ำยาทำความสะอาดที่สามารถกำจัดเชื้อโควิด-19 ได้

เด็กเล็กป่วยโควิด-19 อาการแบบไหน ต้องรีบส่ง รพ.