1811

เมื่อสงสัยว่าตัวเองติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ? หลังตรวจ ATK ด้วยตนเอง กรณีพบว่าขึ้น 2 ขีด ผลเป็นบวก ติดเชื้อโควิด-19 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ไม่ต้องให้ตรวจยืนยันซ้ำด้วย RT-PCR) หากอยู่ใน กทม. สามารถโทร. เบอร์สายด่วนของแต่ละเขต หรือ โทรสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 กด 2 กรณีอยู่ต่างจังหวัด โทร. Call Center ของจังหวัดหรืออำเภอ กรณีตรวจ ATK ขึ้น 1 ขีด ผลเป็นลบ ไม่ติดเชื้อโควิด-19 แต่หากมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ มีไข้ อุณหภูมิ 37.5 องศาเซลเซียส, ไอ, มีน้ำมูก, เจ็บคอ, ไม่ได้กลิ่น, ลิ้นไม่รับรส, หายใจเร็ว, หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก, ตาแดง, ผื่น, หรือถ่ายเหลว ให้ตรวจ RT-PCR ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ถ้าตรวจ RT-PCR แล้วติดโควิด ให้รักษาตามขั้นตอน กรณีไม่ติดเชื้อ แต่มีประวัติเสี่ยง ให้กักตัวเองและตรวจ ATK ซ้ำทุก 3 วัน กรณีไม่ติดเชื้อ ไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่ต้องกักตัว

เมื่อสงสัยว่าตัวเองติดโควิด-19 ต้องทำอย่างไร ?