2308

ปัจจุบันพบเด็กติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้น โดยเฉพาะเด็ก 5 - 11 ปี จากการระบาดของเดลตา โอมิครอน และพบการเกิดภาวะ MIS-C หรือการอักเสบของอวัยวะหลายระบบหลังติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยเด็ก นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ควรเร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ในเด็กให้มากขึ้น โดยล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขได้แจงแนวทางการให้วัคซีนเข็มที่ 1 และ เข็มที่ 2 ในกลุ่มเด็กอายุ 5-17 ปี ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับวัคซีน sinovac 2 เข็ม (หรือ Sinopharm) แนะนำควรเข้ารับกระตุ้นด้วยวัคซีน Pfizer 1 เข็ม (ขนาดตามช่วงอายุของผู้รับวัคซีน) โดยมีระยะห่างอย่างน้อย 4 สัปดาห์ขึ้นไป หลังเข็มที่ 2 ทั้งนี้ ผู้ที่มีประวัติติดเชื้อโควิด-19 สามารถรับวัคซีนตามหลักการเดียวกับผู้ที่ยังไม่เคยติดเชื้อมาก่อน (ข้อมูล ณ 15 ก.พ. 65)

อัปเดตสูตรฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มเด็กอายุ 5-17 ปี