• 20 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (19 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 6,463 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 7,533 ราย รักษาหาย 7,091 ราย เสียชีวิต 41 ราย

 • 19 พฤษภาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (18 พ.ค. 65) สะสม 135,893,448 โดส เข็ม 1 +16,407 เข็ม 2 +59,169 เข็ม 3 +92,296

 • 18 พฤษภาคม 2565 02:30


  องค์การอนามัยโลกกังวลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในเกาหลีเหนือ อาจทำให้เกิดเชื้อสายพันธุ์ใหม่

 • 18 พฤษภาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (17 พ.ค. 65) สะสม 135,725,587 โดส เข็ม 1 +2,986 เข็ม 2 +6,910 เข็ม 3 +18,494

 • 18 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (18 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 5,633 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 5,652 ราย รักษาหาย 8,042 ราย เสียชีวิต 45 ราย

 • 17 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (17 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 3,893 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 2,945 ราย รักษาหาย 7,323 ราย เสียชีวิต 38 ราย

 • 16 พฤษภาคม 2565 14:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (15 พ.ค. 65) สะสม 135,671,274 โดส เข็ม 1 +6,735 เข็ม 2 +12,859 เข็ม 3 +58,156

 • 16 พฤษภาคม 2565 07:30


  ปลัดสธ.ห่วงวันหยุดยาว มีการเดินทางท่องเที่ยว ผู้ปกครอง – นักเรียนมีกิจกรรมรวมกลุ่ม อาจเพิ่มความเสี่ยง COVID-19 ช่วงเปิดเทอม 17 พ.ค.นี้ แนะต้องประเมินตนเอง หากมีอาการให้ตรวจ ATK ทันที

 • 16 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (16 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 5,238 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 3,445 ราย รักษาหาย 9,168 ราย เสียชีวิต 40 ราย

 • 15 พฤษภาคม 2565 13:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (14 พ.ค. 65) สะสม 135,590,107 โดส เข็ม 1 +7,344 เข็ม 2 +22,232 เข็ม 3 +40,972

 • 15 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (15 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 6,094 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 4,356 ราย รักษาหาย 8,601 ราย เสียชีวิต 51 ราย

 • 14 พฤษภาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (13 พ.ค. 65) สะสม 135,523,321 โดส เข็ม 1 +29,698 เข็ม 2 +90,914 เข็ม 3 +111,359

 • 14 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (14 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 6,736 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 6,651 ราย รักษาหาย 9,213 ราย เสียชีวิต 54 ราย

 • 13 พฤษภาคม 2565 15:00


  “อนุทิน” คาดช่วงปลาย พ.ค.นี้ อาจพิจารณาลดระดับการแจ้งเตือนภัยโควิด-19 เป็นระดับ 2

 • 13 พฤษภาคม 2565 13:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (12 พ.ค. 65) สะสม 135,291,382 โดส เข็ม 1 +23,082 เข็ม 2 +63,583 เข็ม 3 +98,658

 • 13 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (13 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,779 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 7,893 ราย รักษาหาย 9,286 ราย เสียชีวิต 56 ราย

 • 12 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (11 พ.ค. 65) สะสม 135,106,056 โดส เข็ม 1 +20,768 เข็ม 2 +54,557 เข็ม 3 +92,254

 • 12 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (12 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,019 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 7,940 ราย รักษาหาย 8,807 ราย เสียชีวิต 59 ราย

 • 11 พฤษภาคม 2565 03:00


  อย.อนุมัติวัคซีนโคโวแวกซ์ กลุ่มอายุ 12 – 17 ปี และ โมเดอร์นา กลุ่มอายุ 6 – 11 ปี

 • 11 พฤษภาคม 2565 12:30


  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดฉีดวัคซีน 3 ระบบ ทั้งผ่านคนเดิมบางซื่อ แจ้งผ่าน SMS,จองคิวเข็มกระตุ้น และวอล์กอิน โดยไม่มีวันหยุด

 • 11 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (11 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,650 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 9,736 ราย รักษาหาย 9,322 ราย เสียชีวิต 56 ราย

 • 10 พฤษภาคม 2565 11:00


  ศูนย์วิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผยผลศึกษาการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ในผู้สูงอายุ พบฉีดเข้าชั้นผิวหนังให้ภูมิคุ้มกันต่ำกว่าเข้ากล้ามเนื้อ แต่ผลข้างเคียงน้อยกว่า ขณะที่การฉีดกระตุ้นด้วยโมเดอร์นาให้ภูมิสูงคุ้มกันโอมิครอนสูงกว่าไฟเซอร์

 • 10 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (10 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 6,230 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 3,424 ราย รักษาหาย 11,132 ราย เสียชีวิต 53 ราย

 • 9 พฤษภาคม 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (8 พ.ค. 65) สะสม 134,736,012 โดส เข็ม 1 +8,285 เข็ม 2 +25,436 เข็ม 3 +49,197

 • 9 พฤษภาคม 2565 14:30


  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้โอมิครอน สายพันธุ์ BA.2 ครองไทย 97.6% กลืนเดลตาที่เคยระบาดช่วงปี 2564

 • 9 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (9 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 6,488 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 12,755 ราย รักษาหาย 4,945 ราย เสียชีวิต 55 ราย

 • 8 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (8 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,801 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 10,055 ราย รักษาหาย 10,588 ราย เสียชีวิต 54 ราย

 • 7 พฤษภาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (6 พ.ค. 65) สะสม 134,400,625 โดส เข็ม 1 +22,890 เข็ม 2 +74,098 เข็ม 3 +84,971

 • 7 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (7 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,450 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 10,467 ราย รักษาหาย 12,224 ราย เสียชีวิต 58 ราย

 • 6 พฤษภาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (5 พ.ค. 65) สะสม 134,218,666 โดส เข็ม 1 +5,319 เข็ม 2 +10,823 เข็ม 3 +26,739

 • 6 พฤษภาคม 2565 11:00


  “อนุทิน” ระบุ WHO ชมไทยรับมือโควิด-19 ได้ดี พร้อมเตรียมเสนอยกเลิก Thailand Pass สำหรับคนไทย หลังตัวเลขการติดเชื้อในประเทศต่ำกว่าหมื่นคนต่อเนื่อง

 • 6 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (6 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,705 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 5,288 ราย รักษาหาย 11,252 ราย เสียชีวิต 62 ราย

 • 5 พฤษภาคม 2565 16:00


  ศบค.ระบุว่า การตรวจ ATK ก่อนเข้าเรียน ไม่ใช้มาตรการบังคับ ให้ตรวจที่บ้านเมื่อเด็กมีอาการทางเดินหายใจ หรือ อาการต้องสงสัย

 • 5 พฤษภาคม 2565 14:30


  รพ.จุฬาลงกรณ์ แนะวิธีออกกำลังกายฟื้นฟูร่างกายจาก “Long COVID” ในระยะ 5 สัปดาห์ เริ่มต้นด้วยการเดิน ฝึกหายใจเข้า-ออก เล่นโยคะ ทำงานบ้าน และเพิ่มระดับด้วยการปั่นจักรยาน วิ่งเหยาะ ๆ จนสามารถออกกำลังกายได้ปกติ

 • 5 พฤษภาคม 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (4 พ.ค. 65) สะสม 134,175,785 โดส เข็ม 1 +17,808 เข็ม 2 +47,584 เข็ม 3 +79,417

 • 5 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (5 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 9,790 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 8,728 ราย รักษาหาย 17,109 ราย เสียชีวิต 54 ราย

 • 4 พฤษภาคม 2565 13:00


  สธ. – ศธ. เตรียมพร้อมเปิดเรียนแบบ On-Site 17 พ.ค. พบผู้ติดเชื้อให้ทำความสะอาดแล้วเรียนตามปกติ ส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ฉีดวัคซีนแล้ว ไม่มีอาการเข้าเรียนได้ หากไม่ฉีดวัคซีนให้แยกกักตัว 10 วัน หากพบการระบาดให้ปิดทำความสะอาด 3 วัน แล้วเปิดเรียนตามปกติ

 • 4 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (4 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 9,288 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 10,141 ราย รักษาหาย 19,119 ราย เสียชีวิต 82 ราย

 • 3 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (3 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 9,721 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 5,016 ราย รักษาหาย 20,145 ราย เสียชีวิต 77 ราย

 • 2 พฤษภาคม 2565 14:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (1 พ.ค. 65) สะสม 133,642,466 โดส เข็ม 1 +8,012 เข็ม 2 +18,098 เข็ม 3 +39,613

 • 2 พฤษภาคม 2565 11:30


  โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ พอใจ เริ่มเห็นสัญญาณดีในการควบคุม COVID-19 ยอดติดเชื้อเริ่มชะลอตัว แต่ต้องไม่ประมาท ตั้งการ์ดสูง

 • 2 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (2 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 9,331 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 6,240 ราย รักษาหาย 21,168 ราย เสียชีวิต 84 ราย

 • 1 พฤษภาคม 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (30 เม.ย. 65) สะสม 133,576,743 โดส เข็ม 1 +38,092 เข็ม 2 +89,818 เข็ม 3 +123,296

 • 1 พฤษภาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (1 พ.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 11,535 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 9,924 ราย รักษาหาย 22,022 ราย เสียชีวิต 91 ราย

 • 30 เมษายน 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (29 เม.ย. 65) สะสม 133,325,537 โดส เข็ม 1 +28,678 เข็ม 2 +66,563 เข็ม 3 +88,489

 • 30 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (30 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 12,888 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 12,399 ราย รักษาหาย 17,105 ราย เสียชีวิต 126 ราย

 • 29 เมษายน 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (28 เม.ย. 65) สะสม 133,141,807 โดส เข็ม 1 +24,205 เข็ม 2 +53,270 เข็ม 3 +87,899

 • 29 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (29 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 14,053 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 12,233 ราย รักษาหาย 16,782 ราย เสียชีวิต 129 ราย

 • 28 เมษายน 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (27 เม.ย. 65) สะสม 132,976,433 โดส เข็ม 1 +23,594 เข็ม 2 +49,580 เข็ม 3 +77,593

 • 28 เมษายน 2565 02:00


  ศบค. ยืนยันไม่ยกเลิก Thailand Pass เพียงแต่ลดขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับนักท่องเที่ยว เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางเท่านั้น

 • 28 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (28 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 14,437 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 11,396 ราย รักษาหาย 18,509 ราย เสียชีวิต 127 ราย

 • 27 เมษายน 2565 14:30


  กระทรวงสาธารณสุขเผยยังไม่พบว่ามีจังหวัดใดมีความพร้อมให้โควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น ส่วนการทำแซนด์บ็อกซ์บางจังหวัด ยังไม่ได้ข้อสรุป

 • 27 เมษายน 2565 09:30


  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต มีมติยกเลิกตรวจคัดกรองเข้าภูเก็ตทุกช่องทาง หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อ ลดต่อเนื่องเริ่ม 1 พ.ค. 65

 • 27 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (27 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 14,887 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 12,748 ราย รักษาหาย 18,919 ราย เสียชีวิต 125 ราย

 • 26 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (26 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 13,816 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 7,009 ราย รักษาหาย 21,072 ราย เสียชีวิต 120 ราย

 • 25 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (25 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 14,994 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 6,761 ราย รักษาหาย 23,524 ราย เสียชีวิต 124 ราย

 • 24 เมษายน 2565 14:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (23 เม.ย. 65) สะสม 132,564,621 โดส เข็ม 1 +40,572 เข็ม 2 +103,489 เข็ม 3 +140,850

 • 24 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (24 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 17,784 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 14,937 ราย รักษาหาย 22,846 ราย เสียชีวิต 126 ราย

 • 23 เมษายน 2565 13:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (22 เม.ย. 65) สะสม 132,279,710 โดส เข็ม 1 +32,711 เข็ม 2 +66,777 เข็ม 3 +81,697

 • 23 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (23 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 20,052 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 19,936 ราย รักษาหาย 22,361 ราย เสียชีวิต 129 ราย

 • 22 เมษายน 2565 14:00


  ที่ประชุม ศบค.ปรับพื้นที่สถานการณ์โควิด-19 เพิ่มสีเหลืองเป็น 65 จังหวัดและสีฟ้า 12 จังหวัด เริ่มวันที่ 1 พ.ค.นี้ พร้อมคลายมาตรการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ไม่เกินเวลา 24.00 น.

 • 22 เมษายน 2565 13:30


  “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” ประกาศ 1 พ.ค.นี้ ไทยเปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมยกเลิก Test and Go เล็งแนวทาง Two Countries One Destination เพิ่มโอกาสท่องเที่ยว หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจ

 • 22 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (22 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 21,808 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 20,635 ราย รักษาหาย 19,826 ราย เสียชีวิต 128 ราย

 • 21 เมษายน 2565 16:00


  สธ.รับมอบวัคซีน COVOVAX จาก 4 กลุ่มประเทศ QUAD จำนวน 2 แสนโดส เป็นชนิดโปรตีนซับยูนิต อยู่ระหว่างตรวจรับรองรุ่นการผลิตก่อนนำมาใช้ต่อไป เน้นกลุ่มที่ไม่เคยรับวัคซีนมาก่อนหรือแพ้วัคซีนชนิดอื่น

 • 21 เมษายน 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (20 เม.ย. 65) สะสม 131,950,758 โดส เข็ม 1 +21,533 เข็ม 2 +45,539 เข็ม 3 +61,387

 • 21 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (21 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 21,931 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 20,926 ราย รักษาหาย 24,619 ราย เสียชีวิต 129 ราย

 • 20 เมษายน 2565 13:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (19 เม.ย. 65) สะสม 131,822,299 โดส เข็ม 1 +20,324 เข็ม 2 +42,396 เข็ม 3 +51,696

 • 20 เมษายน 2565 13:00


  ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค เปิดผลงานวิจัยญี่ปุ่น พบผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้น ยังมีโอกาสติดเชื้อ และแพร่เชื้อต่อให้คนอื่น ๆ ได้ในปริมาณที่ไม่น้อยลงไปกว่าก่อนได้รับวัคซีน

 • 20 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (20 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 20,455 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 23,347 ราย รักษาหาย 25,933 ราย เสียชีวิต 128 ราย

 • 19 เมษายน 2565 15:00


  สปสช.เตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมรับสายด่วน 1330 ช่วงหลังสงกรานต์ ชี้แนวโน้มคนใช้บริการเพิ่ม หลังวันที่ 10-17 เม.ย.นี้ มีคนโทรขอคำปรึกษามากกว่าวันละ 10,000 สาย

 • 19 เมษายน 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (18 เม.ย. 65) สะสม 131,707,883 โดส เข็ม 1 +3,337 เข็ม 2 +2,733 เข็ม 3 +11,572

 • 19 เมษายน 2565 10:30


  สหรัฐฯ ปลดคำเตือนห้ามนักท่องเที่ยวมาไทยจากระดับ 4 เหลือแค่ 3 จากสถานการณ์ตัวเลข COVID-19 ในไทยดีขึ้น

 • 19 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (19 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 16,891 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 12,945 ราย รักษาหาย 24,927 ราย เสียชีวิต 129 ราย

 • 18 เมษายน 2565 15:00


  สปสช.แจ้งประชาชนกลุ่มเสี่ยงทุกสิทธิการรักษา รับชุดตรวจ ATK ฟรี ผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถเลือกหน่วยบริการที่สะดวกเพื่อไปรับชุดตรวจได้

 • 18 เมษายน 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (17 เม.ย. 65) สะสม 131,690,241 โดส เข็ม 1 +2,638 เข็ม 2 + 2,947 เข็ม 3 +12,650

 • 18 เมษายน 2565 11:00


  “อนุทิน” ระบุจะประเมินสถานการณ์ COVID-19 ในช่วง 2 สัปดาห์นี้หลังผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ ก่อนพิจารณาปรับมาตรการ ส่วนแผนเปลี่ยนผ่านเป็นโรคประจำถิ่นขึ้นอยู่กับความพร้อม

 • 18 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (18 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 16,994 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 8,276 ราย รักษาหาย 25,910 ราย เสียชีวิต 124 ราย

 • 17 เมษายน 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (16 เม.ย. 65) สะสม 131,672,140 โดส เข็ม 1 +3,322 เข็ม 2 + 2,360 เข็ม 3 +14,129

 • 17 เมษายน 2565 13:00


  กรมควบคุมโรคเผยแผนฉีดวัคซีนโควิดเข็มกระตุ้น “ไฟเซอร์” กลุ่มอายุ 12-17 ปีที่มีสุขภาพแข็งแรง ผ่านระบบการศึกษา เริ่มฉีดช่วงต้นเดือน พ.ค.นี้ ส่วนเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มให้เข้ารับการฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาล

 • 17 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (17 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 17,775 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 13,617 ราย รักษาหาย 24,545 ราย เสียชีวิต 128 ราย

 • 16 เมษายน 2565 15:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (15 เม.ย. 65) สะสม 131,652,372 โดส เข็ม 1 +3,938 เข็ม 2 + 2,920 เข็ม 3 +14,149

 • 16 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (16 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 18,892 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 8,858 ราย รักษาหาย 22,220 ราย เสียชีวิต 125 ราย

 • 15 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (15 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 20,289 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 9,313 ราย รักษาหาย 24,969 ราย เสียชีวิต 119 ราย

 • 14 เมษายน 2565 16:30


  คปภ. คาดยอดเคลมประกัน COVID-19 “เจอ-จ่าย-จบ” อาจเพิ่มแตะระดับสูงสุดหลังเทศกาลสงกรานต์ ขณะนี้ยังค้างจ่ายค่าเคลมผู้ถือกรมธรรม์บริษัทอาคเนย์-ไทยประกัน อีกกว่า 18,000 ล้านบาท

 • 14 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (14 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 24,134 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 19,054 ราย รักษาหาย 26,997 ราย เสียชีวิต 115 ราย

 • 13 เมษายน 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (12 เม.ย. 65) สะสม 131,448,508 โดส เข็ม 1 +25,036 เข็ม 2 +24,875 เข็ม 3 +73,051

 • 13 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (13 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 23,015 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 15,059 ราย รักษาหาย 27,626 ราย เสียชีวิต 106 ราย

 • 12 เมษายน 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (11 เม.ย. 65) สะสม 131,325,546 โดส เข็ม 1 +8,373 เข็ม 2 +11,171 เข็ม 3 +25,127

 • 12 เมษายน 2565 13:30


  อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยวันนี้มีผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 เกิน 100 คน ติดต่อกันเป็นวันที่ 3 พบเป็นกลุ่ม 608 มากถึง 97% เด็กทารกอายุ 3 เดือน 1 คน แนะผู้สูงอายุฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น พร้อมขอความร่วมมือใช้มาตรการ Self Clean Up ตรวจ ATK ช่วงสงกรานต์

 • 12 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (12 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 19,982 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 10,977 ราย รักษาหาย 28,057 ราย เสียชีวิต 101 ราย

 • 11 เมษายน 2565 13:00


  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ คาดภาย 1 – 2 สัปดาห์ โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 ครองไทย 100% ส่วนผลการศึกษาในคนที่ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 พบระดับภูมิคุ้มกันจัดการกับ BA.2 ได้สูงกว่า BA.1 แนะกระตุ้นเข็ม 3 ลดป่วยรุนแรง เสียชีวิต

 • 11 เมษายน 2565 11:00


  สบส.เผยผลสำรวจพบ 5 พฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 คนไทยการ์ดตก ไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งอยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คนมากที่สุด ย้ำมาตรการ VUCA

 • 11 เมษายน 2565 10:00


  “นพ.มนูญ” ยกกรณีพยาบาลติดเชื้อโอมิครอนซ้ำภายใน 1 เดือน มีอาการเล็กน้อยกักตัว 10 วันกลับมาทำงานได้ ระบุ ฉีดวัคซีน 4 เข็ม ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อ แต่ลดป่วยหนัก

 • 11 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (11 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 22,387 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 15,187 ราย รักษาหาย 27,680 ราย เสียชีวิต 105 ราย

 • 10 เมษายน 2565 03:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (9 เม.ย. 65) สะสม 131,154,980 โดส เข็ม 1 +58,868 เข็ม 2 +64,475 เข็ม 3 +167,947

 • 10 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (10 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,139 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 23,199 ราย รักษาหาย 25,509 ราย เสียชีวิต 108 ราย

 • 9 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (9 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,298 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 22,431 ราย รักษาหาย 22,003 ราย เสียชีวิต 98 ราย

 • 8 เมษายน 2565 15:00


  ศบค.คงมาตรการรองรับ COVID-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ไม่ได้ห้ามจัดกิจกรรมต้องขอนุญาตเล่นน้ำอย่างปลอดภัย แนะใช้รูปแบบ ริน – รด – พรม ไม่สาดน้ำ

 • 8 เมษายน 2565 13:30


  ที่ปรึกษา ศบค.ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ห้ามประชาชนเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ แม้จะพบข้อมูลผู้ติดเชื้อ COVID-19 อาจสูงถึงวันละ 100,000 คน แต่ย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 • 8 เมษายน 2565 01:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (7 เม.ย. 65) สะสม 130,662,007 โดส เข็ม 1 +23,047 เข็ม 2 +17,790 เข็ม 3 +67,442

 • 8 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (8 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,140 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 23,751 ราย รักษาหาย 24,854 ราย เสียชีวิต 89 ราย

 • 7 เมษายน 2565 13:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (6 เม.ย. 65) สะสม 130,638,890 โดส เข็ม 1 +45,422 เข็ม 2 +32,180 เข็ม 3 +213,454

 • 7 เมษายน 2565 10:00


  นายกรัฐมนตรี นัดคุยศบค. ชุดใหญ่ 8 เม.ย.นี้ ประเมินสถานการณ์ COVID-19 ก่อนและหลังสงกรานต์ พร้อมเตรียมทุกหน่วยงานรับมือตามมาตรการที่กำหนด

 • 7 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (7 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 26,081 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 24,728 ราย รักษาหาย 26,011 ราย เสียชีวิต 91 ราย

 • 6 เมษายน 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (5 เม.ย. 65) สะสม 130,347,834 โดส เข็ม 1 +35,216 เข็ม 2 +25,061 เข็ม 3 +87,973

 • 6 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (5 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 24,252 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 26,941 ราย รักษาหาย 26,225 ราย เสียชีวิต 94 ราย

 • 5 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (5 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 21,088 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 10,884 ราย รักษาหาย 27,519 ราย เสียชีวิต 91 ราย

 • 4 เมษายน 2565 17:00


  รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชี้แจงกรณีสื่อสังคมออนไลน์ส่งต่อข้อมูล ประเด็น “ภูมิคุ้มกันเข้าข้างไวรัส” หรือ ภาวะ VAED ระบุ ปัจจุบันยังไม่เกิดภาวะ VAED ทั้งผู้ที่ได้รับวัคซีนทั้งเข็ม 1, 2 และ 3

 • 4 เมษายน 2565 15:00


  โรงพยาบาลเอกชน กว่า 100 แห่ง เข้าร่วมดูแลผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มสีเขียว ทั้งสิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ และสิทธิพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้บริการทั้ง เจอ แจก จบ, Home Isolation, Hospitel เพิ่มความสะดวกและเข้าถึงบริการ

 • 4 เมษายน 2565 14:30


  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า จากการตรวจพันธุกรรมพบชายไทย 34 ปี อาชีพพนักงานเดลิเวอรีติดเชื้อ COVID-19 โอมิครอนลูกผสม BA.1 + BA.2 คาดเป็นสายพันธุ์ XJ ขอรอผลการวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม

 • 4 เมษายน 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (3 เม.ย. 65) สะสม 130,139,978 โดส เข็ม 1 +17,236 เข็ม 2 +10,274 เข็ม 3 +58,224

 • 4 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (4 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 24,892 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 15,972 ราย รักษาหาย 27,254 ราย เสียชีวิต 97 ราย

 • 3 เมษายน 2565 15:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (2 เม.ย. 65) สะสม130,054,244 โดส เข็ม 1 +47,350 เข็ม 2 +22,204 เข็ม 3 +106,898

 • 3 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (3 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 26,840 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 20,495 ราย รักษาหาย 23,412 ราย เสียชีวิต 97 ราย

 • 2 เมษายน 2565 15:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (1 เม.ย. 65) สะสม 129,877,792 โดส เข็ม 1 +85,235 เข็ม 2 +37,720 เข็ม 3 +202,371

 • 2 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (2 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 28,029 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 14,229 ราย รักษาหาย 23,352 ราย เสียชีวิต 96 ราย

 • 1 เมษายน 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (31 มี.ค. 64) สะสม 129,552,466 โดส เข็ม 1 +47,766 เข็ม 2 +17,043 เข็ม 3 +125,629

 • 1 เมษายน 2565 11:00


  เริ่มวันนี้ 1 เม.ย. ผ่อนคลายการเดินทางเข้า-ออกประเทศ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ไม่จำเป็นต้องมีผลการตรวจ COVID-19 ก่อนเดินทางแล้ว

 • 1 เมษายน 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (1 เม.ย. 65) ผู้ป่วยใหม่ 28,379 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 22,331 ราย รักษาหาย 23,843 ราย เสียชีวิต 92 ราย

 • 31 มีนาคม 2565 15:00


  ศบค.เปิดสถิติผู้ติดเชื้อ COVID-19 รักษาในโรงพยาบาล 62,747 คน เป็นผู้ป่วยอาการหนัก 1,808 คน พร้อมเปิด 10 จังหวัดผู้ป่วยครอบเตียงมากที่สุด กทม.อันดับ 1 จำนวน 200 คน อัตราครองเตียง 36.10%

 • 31 มีนาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (30 มี.ค. 64) สะสม 129,362,028 โดส เข็ม 1 +85,138 เข็ม 2 +25,625 เข็ม 3 +179,696

 • 31 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (31 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 27,560 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 16,079 ราย รักษาหาย 25,077 ราย เสียชีวิต 85 ราย

 • 30 มีนาคม 2565 14:00


  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุรินทร์ เลื่อนประกาศ ” COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น” จาก 1 เม.ย.นี้ เป็นหลังสงกรานต์ เนื่องจากแนวโน้มติดเชื้อสูง ยังไม่เข้าระยะคงที่-ลดลง

 • 30 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (30 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,389 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 25,397 ราย รักษาหาย 26,084 ราย เสียชีวิต 87 ราย

 • 29 มีนาคม 2565 16:30


  สปสช.ขอประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง COVID-19 อย่าเพิ่งขอรับชุดตรวจ ATK ฟรี มาเก็บไว้ล่วงหน้า หลังพบรับชุดตรวจแต่ตรวจและบันทึกผลเพียง 42% ยันชุดตรวจ ATK ในระบบมีเพียงพอ

 • 29 มีนาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (28 มี.ค. 64) สะสม 128,882,039 โดส เข็ม 1 +31,552 เข็ม 2 +10,320 เข็ม 3 +79,724

 • 29 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (29 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 21,678 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 13,296 ราย รักษาหาย 27,183 ราย เสียชีวิต 78 ราย

 • 28 มีนาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (27 มี.ค. 64) สะสม 128,760,443 โดส เข็ม 1 +29,347 เข็ม 2 +11,195 เข็ม 3 +70,440

 • 28 มีนาคม 2565 11:00


  “พิธา” โพสต์แจ้งติด COVID-19 รอบที่ 2 ภายใน 1 เดือน คาดติดจากช่างภาพที่ร่วมงานกัน ขณะที่แพทย์ยืนยันไม่ใช่ซากเชื้อ พร้อมส่งตรวจหาสายพันธุ์

 • 28 มีนาคม 2565 10:00


  กรุงเทพมหานคร ชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 ก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เปิด 6 จุดวอล์กอิน ศูนย์ฉีดวัคซีนอาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชน กทม. (ไทย – ญี่ปุ่น), ธัญญาพาร์ค, เซ็นทรัลพระราม 3, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลอีสต์วิลล์ และ โรบินสันลาดกระบัง

 • 28 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (28 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 24,635 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 22,476 ราย รักษาหาย 14,200 ราย เสียชีวิต 81 ราย

 • 27 มีนาคม 2565 16:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (26 มี.ค. 64) สะสม 128,649,461 โดส เข็ม 1 +69,048 เข็ม 2 +22,104 เข็ม 3 +158,881

 • 27 มีนาคม 2565 11:30


  นายกรัฐมนตรีติดตามการให้บริการผู้ป่วย COVID-19 ในรูปแบบ “เจอ แจก จบ” เพื่อทุกคนเข้าถึงการรักษาอย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ดูแลผู้ป่วยไปแล้ว 656,856 คน ขณะที่ สธ.เผยผลประเมินพบกว่า 92% พึงพอใจในระดับมากถึงมากที่สุด

 • 27 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (27 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,821 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 22,476 ราย รักษาหาย 24,066 ราย เสียชีวิต 84 ราย

 • 26 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (25 มี.ค. 64) สะสม 128,399,428 โดส เข็ม 1 +94,484 เข็ม 2 +29,324 เข็ม 3 +174,067

 • 26 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (26 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 26,234 ราย รักษาหาย 20,013 ราย เสียชีวิต 67 ราย

 • 25 มีนาคม 2565 16:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (24 มี.ค. 64) สะสม 128,101,553 โดส เข็ม 1 +84,501 เข็ม 2 +21,670 เข็ม 3 +132,642

 • 25 มีนาคม 2565 13:00


  ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ เตือนระวังสายพันธุ์โอมิครอนลูกผสม “BA.2 + BA.1.1” กลายพันธุ์ก้าวกระโดด ต่างไปจากสายพันธุ์ดั้งเดิม “อู่ฮั่น” ถึง 100 ตำแหน่ง ต่างจาก BA.2 ประมาณ 30 ตำแหน่ง ยังไม่พบในประเทศไทย

 • 25 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (25 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 26,050 ราย รักษาหาย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 26,655 ราย 22,219 ราย เสียชีวิต 69 ราย

 • 24 มีนาคม 2565 15:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (23 มี.ค. 64) สะสม 127,862,740 โดส เข็ม 1 +71,997 เข็ม 2 +19,010 เข็ม 3 +113,164

 • 24 มีนาคม 2565 14:00


  กรมการแพทย์ ลงนามกับไฟเซอร์ จัดซื้อยาเม็ดชนิดที่ 5 “แพ็กซ์โลวิด” จำนวน 50,000 คอร์สสำหรับใช้รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ช่วยลดความอัตราการเสียชีวิตในกลุ่มเสี่ยง

 • 24 มีนาคม 2565 10:30


  นักไวรัสวิทยา ไบโอเทค สวทช. เปิดเผยข้อมูลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร พบว่า The Lancet Diabetes and Endocrinology พบว่า ผู้ติดเชื้อ COVID-19 ทุก ๆ 100 คน ในจำนวนนี้ 2 คน จะมีความเสี่ยง Long Covid ป่วย “เบาหวาน” ใน 1 ปี

 • 24 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (24 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 27,024 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 26,768 ราย รักษาหาย 23,721 ราย เสียชีวิต 82 ราย

 • 23 มีนาคม 2565 17:00


  ไทยพบโควิดลูกผสมเดลตาครอน 73 คน รอ GISAID วิเคราะห์ข้อมูลและยืนยัน ขณะนี้สายพันธุ์ที่พบในประเทศส่วนใหญ่เป็นโอมิครอน 99.95% แนวโน้มสายพันธุ์ย่อย BA.2 เพิ่มขึ้น ส่วนเดลตาเหลือ 1 คน

 • 23 มีนาคม 2565 15:30


  คปภ.เร่งแก้ปัญหากรณีลูกค้า บริษัททิพยประกันภัย เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากประกันภัย COVID-19 ซึ่งได้ข้อยุติ 5 ประเด็น บริษัทพร้อมจ่ายเคลมอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม โดยเร็ว

 • 23 มีนาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (22 มี.ค. 64) สะสม 127,658,569 โดส เข็ม 1 +59,350 เข็ม 2 +16,865 เข็ม 3 +93,327

 • 23 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (23 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,164 ราย รักษาหาย 24,770 ราย เสียชีวิต 80 ราย

 • 22 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (23 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,164 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 26,812 ราย รักษาหาย 24,770 ราย เสียชีวิต 80 ราย

 • 21 มีนาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (20 มี.ค. 64) สะสม 127,383,667 โดส เข็ม 1 +23,161 เข็ม 2 +12,071 เข็ม 3 +57,789

 • 21 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (21 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 23,153 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 15,177 ราย รักษาหาย 23,153 ราย เสียชีวิต 88 ราย

 • 20 มีนาคม 2565 15:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (19 มี.ค. 64) สะสม 127,290,646 โดส เข็ม 1 +80,434 เข็ม 2 +19,935 เข็ม 3 +121,293

 • 20 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (20 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 24,996 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 25,859 ราย รักษาหาย 25,292 ราย เสียชีวิต 84 ราย

 • 19 มีนาคม 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (18 มี.ค. 64) สะสม 127,068,984 โดส เข็ม 1 +114,594 เข็ม 2 +27,394 เข็ม 3 +127,187

 • 19 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (19 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,804 ราย รักษาหาย 18,801 ราย เสียชีวิต 87 ราย

 • 18 มีนาคม 2565 15:00


  กรมการแพทย์รับมอบยาโมลนูพิราเวียร์ 2 ล้านแคปซูล สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง ที่เป็นผู้สูงอายุและมีโรคเรื้องรัง 7 โรค เตรียมกระจายไปยังโรงพยาบาลในสัปดาห์หน้า

 • 18 มีนาคม 2565 14:00


  ที่ประชุม ศบค.เห็นชอบปรับลดพื้นที่ “สีส้ม” เหลือ 20 จังหวัด และเพิ่มพื้นที่ “สีเหลือง” เป็น 47 จังหวัด และยังคงให้ปิดสถานบริการ สถานบันเทิงทุกพื้นที่

 • 18 มีนาคม 2565 13:30


  ศบค.เคาะสงกรานต์ 2565 อนุญาตให้จัดกิจกรรมตามประเพณี รวมถึงการแสดงดนตรี และขบวนแห่ได้ แต่ต้องขอนุญาต ห้ามประแป้ง ปาร์ตี้โฟม และจำหน่าย – บริโภคแอลกอฮอล์ในพื้นที่จัดงาน

 • 18 มีนาคม 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (17 มี.ค. 64) สะสม 126,799,701 โดส เข็ม 1 +72,486 เข็ม 2 +19,039 เข็ม 3 +95,087

 • 18 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (18 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 27,071 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 23,157 ราย รักษาหาย 21,522 ราย เสียชีวิต 80 ราย

 • 17 มีนาคม 2565 14:30


  กทม.พบผู้ติด COVID-19 เพิ่ม 3,703 คน ไม่รวมยอด ATK ขณะนี้มีผู้ป่วยเข้าระบบ Home Isolation สะสม 164,036 คน

 • 17 มีนาคม 2565 13:00


  ปลัดกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงไม่มีการเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ให้พิจารณาการถอดหน้ากากอนามัยในสวนสาธารณะ ในวันที่ 18 มี.ค.นี้ โดยจะเสนอปรับมาตรการเข้าประเทศ Test &Go ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง แต่ให้ตรวจเมื่อถึงไทย 1 ครั้ง

 • 17 มีนาคม 2565 09:30


  เกาหลีใต้พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 มากกว่า 600,000 คน ในเวลาเพียง 1 วัน ขณะที่นายกฯ เกาหลีใต้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขพิจารณาลดระดับการแพร่ระบาด

 • 17 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (17 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,456 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 21,244 ราย รักษาหาย 22,217 ราย เสียชีวิต 77 ราย

 • 16 มีนาคม 2565 03:30


  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้สถานพยาบาล และองค์กรนิติบุคคล/มูลนิธิ ขอรับยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • 16 มีนาคม 2565 15:00


  กรมการแพทย์เตือนดื่มสุราไม่ช่วยป้องกันติดเชื้อ COVID-19 อีกทั้งภูมิคุ้มกันร่างกายลดลง แนะออกกำลังกาย กินอาหารที่มีประโยชน์ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ งดรวมกลุ่มและเลี่ยงไปในพื้นที่คนแออัด

 • 16 มีนาคม 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (15 มี.ค. 64) สะสม 126,431,235 โดส เข็ม 1 +64,791 เข็ม 2 +16,145 เข็ม 3 +82,328

 • 16 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (16 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 23,945 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 24,059 ราย รักษาหาย 23,339 ราย เสียชีวิต 70 ราย

 • 15 มีนาคม 2565 16:30


  ครม.อนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงการจัดชื้อเวชภัณฑ์ยาตามโครงการแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ฯ จากโมลนูพิราเวียร์เป็นฟาวิพิราเวียร์และเรมเดซิเวียร์ เพื่อสอดคล้องกับแนวทางเวชปฏิบัติและสถานการณ์ COVID-19

 • 15 มีนาคม 2565 15:00


  ครม.มีมติอนุมัติ 3.45 หมื่นล้าน ให้ สปสช. เพื่อจ่ายสถานพยาบาลเป็นค่าบริการสาธารณสุขกับประชาชนในโรค COVID-19

 • 15 มีนาคม 2565 12:00


  “นพ.มนูญ” เผยยาโมลนูพิราเวียร์ เข้าไทยแล้ว เตรียมกระจายให้โรงพยาบาลสัปดาห์หน้า ใช้รักษาผู้ป่วย COVID-19 กลุ่มเสี่ยงสูง

 • 15 มีนาคม 2565 21:00


  กทม.คลายล็อกให้จัดประชุม สัมมนา หรือการจัดงาน ในโรงแรม ห้างฯ ศูนย์ประชุม อนุญาตให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในงานได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านการประเมิน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus และดื่มได้ไม่เกิน 23.00 น.

 • 15 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (15 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 19,742 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 13,008 ราย รักษาหาย 24,125 ราย เสียชีวิต 70 ราย

 • 14 มีนาคม 2565 14:00


  กรมบัญชีกลางกำหนดแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อ COVID-19 กรณีต้องแยกกักตัวที่บ้าน เบิกค่ารักษาเหมาจ่ายได้ 1,000 บาทต่อคน

 • 14 มีนาคม 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (13 มี.ค. 64) สะสม 126,158,379 โดส เข็ม 1 +28,868 เข็ม 2 +5,984 เข็ม 3 +36,303

 • 14 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (14 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 22,130 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 15,650 ราย รักษาหาย 23,508 ราย เสียชีวิต 69 ราย

 • 13 มีนาคม 2565 16:00


  กทม.พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 2,967 คน เสียชีวิต 8 คน พร้อมเปิด 10 เขตติดเชื้อสูงสุด หลักสี่ 539 คน

 • 13 มีนาคม 2565 13:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (12 มี.ค. 64) สะสม 126,087,224 โดส เข็ม 1 +87,257 เข็ม 2 +19,565 เข็ม 3 +117,509

 • 13 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (13 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 23,584 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 20,512 ราย รักษาหาย 22,333 ราย เสียชีวิต 66 ราย

 • 12 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (12 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 24,592 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 20,385 ราย รักษาหาย 21,371 ราย เสียชีวิต 68 ราย

 • 11 มีนาคม 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (10 มี.ค. 64) สะสม 125,589,061 โดส เข็ม 1 +85,859 เข็ม 2 +21,760 เข็ม 3 +110,641

 • 11 มีนาคม 2565 09:00


  สปสช. – รพ.ราชวิถี เร่งส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วย COVID-19 ในพื้นที่ กทม.-ปริมณฑล ที่ตกค้างไม่ได้เข้าระบบ Home Isolation กว่า 3,500 คน

 • 11 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (11 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 24,792 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 21,626 ราย รักษาหาย 22,065 ราย เสียชีวิต 63 ราย

 • 10 มีนาคม 2565 15:00


  ศบค.แสดงความกังวลการเสียชีวิต 74 คน สูงที่สุดครั้งใหม่ในรอบปีนี้ และยังสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่เลวร้ายที่สุดอีกด้วย ศบค.ขอให้กลุ่มเสี่ยงเร่งรับวัคซีนเข็มกระตุ้น และจัดช่วงสัปดาห์รณรงค์ฉีดเข็มกระตุ้น 21 – 31 มี.ค. นี้

 • 10 มีนาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (9 มี.ค. 64) สะสม 125,370,801 โดส เข็ม 1 +62,311 เข็ม 2 +18,474 เข็ม 3 +91,005

 • 10 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (10 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 22,984 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 49,494 ราย รักษาหาย 24,161 ราย เสียชีวิต 74 ราย

 • 9 มีนาคม 2565 16:00


  คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีมติเห็นชอบแผน 4 เดือนปรับ COVID-19 ออกจากโรคระบาด เข้าสู่โรคประจำถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.นี้เป็นต้นไป

 • 9 มีนาคม 2565 13:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (8 มี.ค. 64) สะสม 125,199,011 โดส เข็ม 1 +55,280 เข็ม 2 +18,227 เข็ม 3 +88,932

 • 9 มีนาคม 2565 10:30


  โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ สั่งการให้ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) จัดกำลังพลเป็นเจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ สายด่วน สปสช. 1330 เร่งบรรเทาความเดือดร้อน ดูแลประชาชน

 • 9 มีนาคม 2565 10:00


  แพทย์กรมควบคุมโรค ไขข้อสงสัย แม่ติดเชื้อ COVID-19 ยังอุ้มลูกและให้นมจากเต้าได้ เพราะมีการพิสูจน์แล้วว่าน้ำนมไม่มีเชื้อ ไม่แนะนำให้กินฟ้าทะลายโจร และยาฟาวิพิราเวียร์ เพราะมีผลต่อทารกในครรภ์

 • 9 มีนาคม 2565 09:00


  ผู้นำมาเลเซียประกาศให้ COVID-19 เข้าสู่ระยะโรคประจำถิ่น ในวันที่ 1 เม.ย.นี้ ยังคงให้สวมหน้ากากอนามัย และจะเปิดพรมแดนประเทศ ในวันที่ 1 เม.ย.ด้วย

 • 9 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (9 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 22,073 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 31,890 ราย รักษาหาย 24,747 ราย เสียชีวิต 69 ราย

 • 8 มีนาคม 2565 14:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (7 มี.ค. 64) สะสม 125,036,572 โดส เข็ม 1 +35,115 เข็ม 2 +13,535 เข็ม 3 +71,838

 • 8 มีนาคม 2565 14:00


  กรมบัญชีกลางปรับลดอัตราค่ารักษาพยาบาล COVID-19 ให้สอดคล้องกับต้นทุนในปัจจุบัน เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

 • 8 มีนาคม 2565 11:00


  “นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์” แนะผู้ป่วย COVID-19 ฉีดเข็มกระตุ้นแล้ว กักตัวที่บ้านได้ไม่จำเป็นต้องนอนโรงพยาบาล ย้ำป้องกันตัวเอง ใส่หน้ากากอนามัย ลดโอกาสแพร่เชื้อ

 • 8 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (8 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 18,943 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 19,622 ราย รักษาหาย 25,005 ราย เสียชีวิต 69 ราย

 • 7 มีนาคม 2565 15:30


  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จับตา COVID-19 โอมิครอนสายพันธุ์ BA.2 หลังพบแพร่เร็วแซง BA.1 จ่อขึ้นเป็นสายพันธุ์หลักในไทย

 • 7 มีนาคม 2565 15:00


  ศบค.นัดหารือมาตรการคุมเข้มสงกรานต์ลดเสี่ยง COVID-19 หลังไม่งดจัดงาน ไม่ห้ามการเดินทาง พร้อมเปิดสถานที่เสี่ยงตั้งแต่การเดินทาง กิจกรรมรื่นเริง ในบ้าน รวมทั้งจุดพักรถ 18 มี.ค.นี้

 • 7 มีนาคม 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (6 มี.ค. 64) สะสม 124,916,084 โดส เข็ม 1 +20,882 เข็ม 2 +6,597 เข็ม 3 +54,999

 • 7 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (7 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 21,162 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 24,236 ราย รักษาหาย 23,159 ราย เสียชีวิต 65 ราย

 • 6 มีนาคม 2565 16:00


  สปสช.ประชุมหน่วยบริการทั่วประเทศ ชี้แจงการเบิกจ่ายดูแลรักษา COVID-19 หลังปรับหลักเกณฑ์ใหม่ รองรับบริการผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน เริ่มตั้งแต่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา

 • 6 มีนาคม 2565 14:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (5 มี.ค. 64) สะสม 124,833,606 โดส เข็ม 1 +60,512 เข็ม 2 +18,078 เข็ม 3 +105,304

 • 6 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (6 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 21,881 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 31,407 ราย รักษาหาย 21,448 ราย เสียชีวิต 59 ราย

 • 5 มีนาคม 2565 15:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (4 มี.ค. 64) สะสม 124,649,712 โดส เข็ม 1 +87,203 เข็ม 2 +28,665 เข็ม 3 +137,820

 • 5 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (5 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 22,818 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 33,085 ราย รักษาหาย 18,462 ราย เสียชีวิต 52 ราย

 • 4 มีนาคม 2565 17:00


  สปสช.เพิ่มกำลังรับสาย 1330 และตอบไลน์แชท แนะ 6 ชั่วโมง หากสถานพยาบาลยังไม่ติดต่อกลับ เพิ่มทางเลือกไปรับบริการแบบผู้ป่วยนอก เจอ แจก จบ ที่สถานพยาบาลตามสิทธิใกล้บ้านได้ รวมถึงโรงพยาบาล 14 จังหวัดรอบ กทม.

 • 4 มีนาคม 2565 11:00


  กรมสุขภาพจิตเปิดบริการสนับสนุนนโยบาย “เจอ แจก จบ” ดูแลผู้ป่วยจิตเวชและครอบครัวที่ติดเชื้อ COVID-19 แต่อยู่ในกลุ่มไม่มีอาการหรืออาการน้อย ให้เข้าถึงยารักษาตามอาการ เริ่มนำร่องในเขต กรุงเทพฯ – ปริมณฑล

 • 4 มีนาคม 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (3 มี.ค. 64) สะสม 124,396,024 โดส เข็ม 1 +71,198 เข็ม 2 +24,486 เข็ม 3 +112,986

 • 4 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (4 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 23,834 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 31,571 ราย รักษาหาย 19,351 ราย เสียชีวิต 54 ราย

 • 3 มีนาคม 2565 14:30


  สธ.คาดการณ์สถานการณ์ COVID-19 หากคงมาตรการยอดผู้ติดเชื้อจะสูงสุดแตะ 40,000 คน กลางเดือน เม.ย. และจะค่อย ๆ ลดลงต่ำสุดปลายเดือน พ.ค.นี้

 • 3 มีนาคม 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (2 มี.ค. 64) สะสม 124,187,243 โดส เข็ม 1 +51,366 เข็ม 2 +16,964 เข็ม 3 +82,364

 • 3 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (3 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 23,618 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 42,138 ราย รักษาหาย 18,939 ราย เสียชีวิต 49 ราย

 • 2 มีนาคม 2565 14:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (1 มี.ค. 64) สะสม 124,036,549 โดส เข็ม 1 +79,567 เข็ม 2 +31,045 เข็ม 3 +116,082

 • 2 มีนาคม 2565 10:30


  กรมอนามัย เปิดช่องทางสายด่วน ผู้พิทักษ์อนามัย COVID Watch 02-590-4111 จำนวน 10 คู่สาย เพื่อให้คำปรึกษา คำแนะนำ ประสานงาน สำหรับผู้ที่ติดเชื้อแล้วต้องการรักษาตัวที่บ้าน รวมถึงช่วยคัดกรองและแยกผู้ป่วยให้เข้ารับการักษาตามกลุ่มอาการ

 • 2 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (2 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 22,197 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 17,514 ราย รักษาหาย 19,093 ราย เสียชีวิต 45 ราย

 • 1 มีนาคม 2565 17:30


  ครม.เห็นชอบปรับค่าใช้จ่ายการรักษา COVID-19 ทั้งการรักษา การตรวจโควิดด้วย PT-PCR รวมทั้ง ATK ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ยันไม่กระทบคุณภาพการรักษาผู้ป่วยทุกระดับอาการ

 • 1 มีนาคม 2565 16:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (28 ก.พ. 64) สะสม 123,809,855 โดส เข็ม 1 +40,779 เข็ม 2 +20,367 เข็ม 3 +180,039

 • 1 มีนาคม 2565 13:30


  ศธ.จับมืออีก 3 กระทรวง จัดสอบ GAT/PAT ให้เด็กติดเชื้อ COVID-19 ที่มีอาการเล็กน้อย หรือมีความเสี่ยงสูง เพื่อไม่ให้นักเรียนเสียโอกาสในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย เน้นปฏิบัติตามมาตรการ ศบค.

 • 1 มีนาคม 2565 10:00


  เริ่มวันแรก 1 มี.ค.2565 สปสช.แจก ATK เฟส 2 ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงตรวจ COVID-19 ยื่นขอรับชุดตรวจได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือรับได้ที่หน่วยบริการที่เข้าร่วมโครงการ

 • 1 มีนาคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (1 มี.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 20,420 ราย รักษาหาย 18,297 ราย เสียชีวิต 43 ราย

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 13:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (28 ก.พ. 64) สะสม 123,568,670 โดส เข็ม 1 +21,180 เข็ม 2 +11,360 เข็ม 3 +73,800

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 11:30


  นายกรัฐมนตรี ยืนยันรัฐบาลบริหารเวชภัณฑ์เตียง ยารักษาโควิด-19 มีเพียงพอรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั่วประเทศ

 • 28 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (28 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 22,311 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 21,497 ราย รักษาหาย 17,470 ราย เสียชีวิต 42 ราย

 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (26 ก.พ. 64) สะสม 123,462,330 โดส เข็ม 1 +67,406 เข็ม 2 +33,769 เข็ม 3 +201,917

 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 11:00


  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุนายกรัฐมนตรีเน้นบริหารสถานการณ์ COVID-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์โรค ย้ำผู้ป่วย COVID-19 ต้องเข้าถึงระบบรักษาอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว

 • 27 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (27 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 24,719 ราย รักษาหาย 16,875 ราย เสียชีวิต 42 ราย

 • 26 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (26 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 25,615 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 21,934 ราย รักษาหาย 14,641 ราย เสียชีวิต 40 ราย

 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 15:00


  กรมการแพทย์เผยภาวะอาการ MIS-C และ Long COVID ในเด็ก หลังหายป่วยจากการติดเชื้อ ขณะที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี พบเด็กป่วยภาวะ MIS-C แล้ว 15 คน

 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 13:00


  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เตรียมจัดบริการเพิ่มผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในรูปแบบผู้ป่วยนอก “เจอ แจก จบ” เริ่ม 1 มี.ค.นี้ ตามแผนการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่น ระบุเชียงใหม่ ภูเก็ต นำร่องแล้ว

 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 10:30


  “รศ.นพ.ธีระ” มองว่าการจะหยุดรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่รายวัน เป็นแนวคิดที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนในสังคม

 • 25 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (25 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 24,932 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 22,509 ราย รักษาหาย 15,774 ราย เสียชีวิต 41 ราย

 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 15:30


  เลขา สมช.เตรียมแผนรับหากยอดติดเชื้อโควิด-19 ทะลุถึงวันละ 100,000 คน คาดตัวเลขการติดเชื้อน่าจะลดลงช่วงเดือน มี.ค.นี้ เล็งยกระดับมาตรการ แต่ไม่ล็อกดาวน์ ส่วนสงกรานต์ไม่ห้ามเดินทาง แต่ขอความร่วมมืองดสังสรรค์ กิจกรรมเสี่ยง

 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (23 ก.พ. 64) สะสม 122,473,371 โดส เข็ม 1 +61,074 เข็ม 2 +43,136 เข็ม 3 +183,689

 • 24 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (24 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 23,557 ราย ติดเชื้อเข้าข่าย/ ATK 22,240 ราย รักษาหาย 16,131 ราย เสียชีวิต 38 ราย

 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 16:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (22 ก.พ. 64) สะสม 122,185,472 โดส เข็ม 1 +57,958 เข็ม 2 +42,977 เข็ม 3 +168,538

 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 16:00


  ศบค.ชุดใหญ่เห็นชอบปรับมาตรการ Test & Go ยกเลิกตรวจ RT-PCR ในครั้งที่ 2 โดยให้ตรวจ ATK ด้วยตัวเองแทน พร้อมลดวงเงินประกันนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 20,000 ดอลลาร์สหรัฐ

 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 14:30


  กรมอนามัยยืนยัน นักเรียนติดเชื้อ COVID-19 เข้าสอบได้ โดยการจัดพื้นที่และใช้มาตรการป้องกัน

 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  ศบค.เผยตัวเลขค่าใช้จ่ายงบรักษาCOVID 3 ปี 134,072 ล้านบาท ชี้อัตราเฉลี่ยต่อคนกลุ่มสีแดง 252,182 บาท รองลงมากลุ่มสีเหลือง 81,844 บาท โดยวันที่ 1 มี.ค.นี้ ปรับเกณฑ์ใหม่ลดสีเขียวเหลือ 12,000 บาท สีเหลือง 69,300 บาท และสีแดง 214,400 บาท

 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 11:30


  กทม.เตรียมเปิดศูนย์พักคอย (CI) เพิ่มอีก 9 แห่งรวม 4,951 เตียง พร้อมเพิ่มเทศกิจอาสา ตั้ง EOC 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ ระบุต้องไม่มีคนรอเตียง

 • 23 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (23 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 21,232 ราย สะสม 2,770,793 ราย รักษาหาย 16,662 ราย สะสม 2,574,458 ราย เสียชีวิต 39 ราย สะสม 22,730 ราย

 • 22 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (21 ก.พ. 64) สะสม 121,915,999 โดส เข็ม 1 +36,655 เข็ม 2 +24,981 เข็ม 3 +129,037

 • 22 กุมภาพันธ์ 2565 09:30


  ปลัดสธ.ทำหนังสือด่วนที่สุดถึง สสจ.โรงพยาบาลทั่วประเทศ เตรียมรับมือผู้ป่วย COVID-19 หลังตัวเลขผู้ติดเชื้อสายพันธุ์โอมิครอนเพิ่มอย่างรวดเร็ว

 • 22 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (22 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 18,363 ราย สะสม 2,749,561 ราย รักษาหาย 15,651 ราย สะสม 2,557,796 ราย เสียชีวิต 35 ราย สะสม 22,691 ราย

 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 16:30


  สธ.ยกระดับเตือนภัย COVID-19 เป็นระดับ 4 ทั่วประเทศ หลังยอดติดเชื้อเพิ่มสูง โดยขณะนี้ในประเทศเกือบ 100% เป็นสายพันธุ์โอมิครอน และเริ่มมีเปอร์เซ็นของสายพันธุ์ย่อย BA.2 เพิ่มขึ้นกว่า 50%

 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 15:30


  ผู้ช่วยโฆษก ศบค.ยืนยันที่ประชุม ศบค.ชุดเล็ก ไม่มีทิศทางประกาศล็อกดาวน์ ย้ำประเมินข้อมูลรอบด้านทั้งตัวเลขผู้ติดเชื้อ ด้านเศรษฐกิจ เพื่อความเป็นอยู่ของประชาชน

 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 15:00


  “อนุทิน” ลงนามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เริ่ม 1 มี.ค.นี้ การรักษาผู้ติด COVID-19 จะเป็นไปตามสิทธิรักษาพยาบาลตามสิทธิ ยังได้รับการรักษาฟรี ประชาชนจะไม่ได้รับผลกระทบ

 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 12:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (20 ก.พ. 64) สะสม 121,725,326 โดส เข็ม 1 +26,544 เข็ม 2 +13,130 เข็ม 3 +101,987

 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 10:00


  กทม.เปิดศูนย์พักคอยเด็ก ที่ศูนย์สร้างสุขทุกวัยเกียกกาย เขตดุสิต รับดูแลเด็กป่วย COVID-19 ที่มีอายุตั้งแต่ 3 – 14 ปี แทนพ่อแม่ที่ไม่สะดวก

 • 21 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (21 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 18,883 ราย สะสม 2,731,198 ราย รักษาหาย 14,914 ราย สะสม 2,542,145 ราย เสียชีวิต 32 ราย สะสม 22,656 ราย

 • 20 กุมภาพันธ์ 2565 16:30


  นักไวรัสวิทยาระบุหากปล่อยให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อ COVID-19 อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลงของเชื้อ ขณะที่การตั้งรับที่ดีและตัดตอนป้องกันจะดีกว่าการพึ่งพาภูมิที่ได้จากวัคซีนอย่างเดียว

 • 20 กุมภาพันธ์ 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (19 ก.พ. 64) สะสม 121,583,665 โดส เข็ม 1 +61,661 เข็ม 2 +39,717 เข็ม 3 +182,283

 • 20 กุมภาพันธ์ 2565 12:00


  “ศ.นพ.ยง” ระบุ COVID-19 ไทยเป็นช่วงขาขึ้น ยอดผู้ติดเชื้อสูงสุดอาจแตะวันละ 30,000 – 50,000 คน ชี้สายพันธุ์โอมิครอน BA.2 ระบาดเร็วหวั่นติดเชื้อพุ่ง

 • 20 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (20 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 18,953 ราย สะสม 2,712,315 ราย รักษาหาย 13,962 ราย สะสม 2,527,231 ราย เสียชีวิต 30 ราย สะสม 22,624 ราย

 • 19 กุมภาพันธ์ 2565 16:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (18 ก.พ. 64) สะสม 121,300,004 โดส เข็ม 1 +81,794 เข็ม 2 +61,413 เข็ม 3 +231,984

 • 19 กุมภาพันธ์ 2565 11:00


  สธ.ขอให้ผู้ติดเชื้อกลุ่มสีเขียว เข้าระบบรักษาแบบ HI/CI ก่อน เพื่อใช้เตียงในโรงพยาบาลรองรับผู้มีอาการมาก เผย 1 เดือน มีการครองเตียงในโรงพยาบาลเพิ่มเท่าตัว

 • 19 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (19 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 18,885 ราย สะสม 2,693,362 ราย รักษาหาย 10,946 ราย สะสม 2,513,269 ราย เสียชีวิต 29 ราย สะสม 22,594 ราย

 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 16:00


  กรมอนามัย แนะ 6 วิธีป้องกัน COVID-19 บนรถรับ-ส่งนักเรียน เว้นระยะห่างที่นั่ง งดหยอกล้อเล่นบนรถ ตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนขึ้นรถ ทำความสะอาดจุดสัมผัสเสี่ยง

 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 13:30


  “อนุทิน” พร้อมรับข้อเสนอปรับเงื่อนไข Test and Go ลดขั้นตอนเอื้อนักท่องเที่ยว ยืนยันระบบสาธารณสุข รองรับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นได้ ระบุหากจะกดตัวเลขผู้ติดเชื้อ ก็ต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มข้นขึ้น

 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 11:00


  “รศ.นพ.ธีระ” เผยทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 419 ล้านคน เสียชีวิต 10,436 คน พร้อมระบุผลการศึกษาโควิด-19 ไม่ใช่ไข้หวัดธรรมดาและไข้หวัดใหญ่ โดยพบว่าการติดเชื้อโควิด-19 ทำให้เสี่ยงต่อปัญหาจิตเวชมากกว่าไข้หวัดใหญ่ 1.43 เท่า

 • 18 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (18 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 18,066 ราย รักษาหาย 12,511 ราย เสียชีวิต 27 ราย

 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 17:00


  โฆษกสธ.เตือนอย่าหลงเชื่อและแชร์ต่อ คลิปเสียงปลอมในไลน์ อ้างหลุดจากการประชุมวัคซีนของ สธ.หลอกบังคับประชาชนให้ฉีดวัคซีนโควิด ยืนยันสธ.ให้ข้อมูลประชาชนตามข้อเท็จจริงและฉีดวัคซีนตามความสมัครใจ

 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 16:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (16 ก.พ. 64) สะสม 120,702,893 โดส เข็ม 1 +34,995 เข็ม 2 +23,674 เข็ม 3 +123,453

 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 15:00


  บอร์ด สปสช. อนุมัติกระจายชุดตรวจ ATK รอบ 2 สำหรับประชาชนทุกสิทธิที่เป็นกลุ่มเสี่ยงติด COVID-19 โดยปรับวิธีให้หน่วยบริการเบิกจ่ายชดเชย 55 บาทต่อชุด

 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 10:00


  “รศ.นพ.ธีระ” เผยประสิทธิภาพวัคซีนในสหราชอาณาจักร ต่อโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิมคือ BA.1 กับสายพันธุ์ที่กำลังระบาดเพิ่มขึ้นคือ BA.2 แทบไม่แตกต่างกัน

 • 17 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (17 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 17,349 ราย สะสม 2,656,411 ราย รักษาหาย 11,561 ราย สะสม 2,489,812 ราย เสียชีวิต 22 ราย สะสม 22,538 ราย

 • 16 กุมภาพันธ์ 2565 05:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (15 ก.พ. 64) สะสม 120,520,771 โดส เข็ม 1 +52,842 เข็ม 2 +44,312 เข็ม 3 +206,430

 • 16 กุมภาพันธ์ 2565 15:00


  กรมอนามัยแนะผู้ป่วย Long COVID กินอาหารครบ 5 หมู่ ปรุงสุก สะอาด เน้นอาหารย่อยง่าย เลือกกินอาหารที่เป็นแหล่งโปรตีน จุลินทรีย์สุขภาพ และวิตามินต่าง ๆ เพื่อฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรง และสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

 • 16 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  “รศ.นพ.ธีระ” เผยทั่วโลกติดเชื้อโควิด-19 ทะลุ 415 ล้านคน เสียชีวิต 9,715 คน พร้อมเปิดเผยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ระบุว่าโอมิครอน สายพันธุ์ BA.2 แพร่เชื้อได้เร็ว และเกิดการติดเชื้อในสมาชิกครอบครัวได้มากกว่าสายพันธุ์เดิม BA.1

 • 16 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (16 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 16,462 รายรักษาหาย 10,868 ราย เสียชีวิต 27 ราย

 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 15:00


  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบมีการระบาดของโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2เพิ่มขึ้น ขณะที่เชื้อเดลตายังพบอยู่บ้าง แต่พบสัดส่วนการระบาดไม่ถึงร้อยละ 3

 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 12:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (14 ก.พ. 64) สะสม 120,217,187 โดส เข็ม 1 +30,144 เข็ม 2 +26,738 เข็ม 3 +150,399

 • 15 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (15 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 14,373 รายรักษาหาย 11,551 ราย เสียชีวิต 27 ราย

 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 14:30


  ศบค.เผยไทยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอน 80% เดลตาอีก 20% จึงยังสรุปไม่ได้ว่าการระบาดของโรคไม่รุนแรง

 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  ศบค.รายงาน กทม.พบคลัสเตอร์แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยพบผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 228 คน คิดเป็น 30.01% จากคนงานทั้งหมด

 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 12:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (13 ก.พ. 64) สะสม 120,009,906 โดส เข็ม 1 +18,966 เข็ม 2 +11,802 เข็ม 3 +245,385

 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 09:30


  เลขาธิการ สปสช.ชี้ถอน COVID-19 ออกจากโรคฉุกเฉินวิกฤต แต่ประชาชนยังรักษาฟรีตามสิทธิสุขภาพในระบบปกติ ส่วนโรงพยาบาลหากไม่มีอาการฉุกเฉิน กองทุนสุขภาพต่าง ๆ จะไม่ได้เข้าไปดูแลค่าใช้จ่ายให้

 • 14 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (14 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 14,900 รายรักษาหาย 9,810 ราย เสียชีวิต 26 ราย

 • 13 กุมภาพันธ์ 2565 15:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (12 ก.พ. 64) สะสม 119,733,753 โดส เข็ม 1 +45,597 เข็ม 2 +37,279 เข็ม 3 +187,564

 • 13 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (13 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 15,882 รายรักษาหาย 9,482 ราย เสียชีวิต 24 ราย

 • 12 กุมภาพันธ์ 2565 13:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (11 ก.พ. 64) สะสม 119,463,313 โดส เข็ม 1 +71,211 เข็ม 2 +72,778 เข็ม 3 +307,677

 • 12 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (12 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 16,330 ราย สะสม 2,577,445 ราย รักษาหาย 9,205 ราย สะสม 2,436,540 ราย เสียชีวิต 25 ราย สะสม 22,412 ราย

 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 16:30


  ศบค.เห็นชอบจัดทำความตกลง Air Travel Bubble ไทย – อินเดีย กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ พร้อมกำชับควบคุมป้องกัน COVID-19 เข้มงวด

 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 14:30


  ศบค. ยังคงระดับสีของจังหวัดต่าง ๆ ไว้ตามเดิม เพื่อตรึงมาตรการต่าง ๆ และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันลดการติดเชื้อให้มากที่สุด

 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  กทม.พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 3,019 คน เขตสายไหม ป้อมปราบศัตรูพ่าย บางกอกน้อย ดินแดง ยอดป่วยหลักร้อย

 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 12:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (10 ก.พ. 64) สะสม 119,011,647 โดส เข็ม 1 +46,102 เข็ม 2 +40,847 เข็ม 3 +427,278

 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 09:00


  “เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์” ทรงติดเชื้อ COVID-19 เป็นครั้งที่ 2 ขณะที่ “คามิลลา” ดัชเชสแห่งคอร์นวอลล์ มีผลการตรวจวินิจฉัยเป็นลบ

 • 11 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (11 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 15,242 ราย สะสม 2,561,115 ราย รักษาหาย 8,955 ราย สะสม 2,427,335 ราย เสียชีวิต 23 ราย สะสม 22,387 ราย

 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 15:00


  สธ.ระบุสหภาพยุโรป รับรอง Thailand Digital Health Pass ในระบบหมอพร้อมของไทยแล้ว ใช้เป็นหลักฐานเดินทางเข้า 60 ประเทศ เริ่มเปิดให้ทดลองระบบแล้ว

 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 12:30


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (9 ก.พ. 64) สะสม 118,497,420 โดส เข็ม 1 +43,888 เข็ม 2 +48,738 เข็ม 3 +414,976

 • 10 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (10 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 14,822 ราย สะสม 2,545,873 ราย รักษาหาย 8,503 ราย สะสม 2,418,380 ราย เสียชีวิต 20 ราย สะสม 22,364 ราย

 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 16:00


  กรมควบคุมโรคแนะผู้ปกครองหลังพาบุตรหลานไปรับวัคซีนไฟเซอร์ สูตรสำหรับเด็ก ให้สังเกตอาการหลังฉีด 30 นาที งดออกกำลังกาย-กิจกรรมใช้แรงหนักอย่างน้อย 7 วัน พร้อมเตรียมระบบรองรับหากพบอาการข้างเคียง

 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  ศบค.รายงานฉีดวัคซีน (8 ก.พ. 64) สะสม 117,989,818 โดส เข็ม 1 +38,732 เข็ม 2 +48,034 เข็ม 3 +423,077

 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 13:30


  กทม.พบติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่สูงสุดยอด 2,757 คน เขตจตุจักร และดุสิต มากสุด

 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 09:30


  โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ ขอบคุณสหรัฐฯ สำหรับการส่งมอบอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อต่อสู้ COVID-19 สะท้อนถึงมิตรภาพระหว่างทั้ง 2 ประเทศที่ใกล้ชิดมายาวนาน และความมุ่งมั่นร่วมกันในการต่อสู้ COVID-19

 • 9 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (9 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 13,182 ราย รักษาหาย 8,571 ราย เสียชีวิต 24 ราย

 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 13:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (7 ก.พ. 64) สะสม 117,479,975 โดส เข็ม 1 +21,782 เข็ม 2 +31,719 เข็ม 3 +311,689

 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 11:00


  คปภ.แนะผู้ประกัน COVID-19 เช็กเงื่อนไขยื่นเคลมประกันค่ารักษา และค่าชดเชยรายวันใหม่ ที่สอดคล้องกับแนวทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วย COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขมีผล 15 ก.พ.นี้

 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 09:00


  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดลงทะเบียนผ่านค่ายมือถือ จองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เด็กอายุ 9 – 11 ปี ที่ศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือยังไม่เคยได้วัคซีนมาก่อน เริ่ม 8 ก.พ. และฉีดวัคซีนวันที่ 14 – 28 ก.พ.นี้

 • 8 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (8 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 10,398 ราย รักษาหาย 8,922 ราย เสียชีวิต 17 ราย

 • 7 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (6 ก.พ. 64) สะสม 117,094,785 โดส เข็ม 1 +11,063 เข็ม 2 +15,217 เข็ม 3 +190,258

 • 7 กุมภาพันธ์ 2565 13:30


  ศบค.พบ 6 คลัสเตอร์ กระจายหลายจังหวัดทั่วประเทศ มากที่สุดสถานศึกษาและโรงเรียน ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 186 คน

 • 7 กุมภาพันธ์ 2565 11:00


  กทม.เฝ้าระวังคุมเข้มมาตรการป้องกัน COVID-19 ตลาดในกำกับ เร่งฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายในตลาดให้ครบ 488 แห่งภายในเดือน ก.พ.นี้

 • 7 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (7 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 10,470 ราย สะสม 2,507,471 ราย รักษาหาย 8,711 ราย สะสม 2,392,384 ราย เสียชีวิต 12 ราย สะสม 22,303 ราย

 • 6 กุมภาพันธ์ 2565 13:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (5 ก.พ. 64) สะสม 116,110,883 โดส เข็ม 1 +35,339 เข็ม 2 +55,112 เข็ม 3 +199,879

 • 6 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (6 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 10,879 ราย สะสม 2,497,001 ราย รักษาหาย 8,285 ราย สะสม 2,383,673 ราย เสียชีวิต 20 ราย สะสม 22,291 ราย

 • 5 กุมภาพันธ์ 2565 10:45


  กรมควบคุมมลพิษเผยปี 2564 ขยะมูลฝอยลดลง 1% ส่วนขยะติดเชื้อเพิ่ม 87% มาจากขยะติดเชื้อช่วง COVID-19

 • 5 กุมภาพันธ์ 2565 12:30


  เพจประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขออภัยทำสับสนปมอ้างอิงประกาศเก่าห้ามพกหน้ากากอนามัยเกิน 30 ชิ้นออกนอกประเทศมีความผิด ระบุไม่อยู่ในข้อกำหนดแล้ว

 • 5 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (5 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 10,490 ราย สะสม 2,486,122 ราย รักษาหาย 8,479 ราย สะสม 2,375,388 ราย เสียชีวิต 21 ราย สะสม 22,271 ราย

 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 15:30


  สธ.ระบุผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นแตะหลักหมื่น อยู่ในการคาดการณ์ จับตากทม. – ปริมณฑล จังหวัดท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น แต่ผู้ป่วยอาการหนัก เสียชีวิตยังคงตัว

 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 12:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (3 ก.พ. 64) สะสม 116,110,883 โดส เข็ม 1 +35,339 เข็ม 2 +55,112 เข็ม 3 +199,879

 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 10:00


  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ย้ำเตือนผู้ใช้บริการที่จะเดินทางไปต่างประเทศ ห้ามพกหน้ากากอนามัยติดตัวเกิน 30 ชิ้น/ครั้ง เว้นมีใบรับรองแพทย์ให้ติดตัวไม่เกิน 50 ชิ้น/ครั้ง เนื่องจากเป็นสินค้าควบคุม

 • 4 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (4 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 9,909 ราย รักษาหาย 7,827 ราย เสียชีวิต 22 ราย

 • 20 พฤษภาคม 2561 17:00


  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ไฟเซอร์ให้เด็กอายุตั้งแต่ 5 – 12 ปี ที่อยู่ใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรังและยังไม่เคยได้รับวัคซีน เริ่ม 3 ก.พ. 65

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  กระทรวงสาธารณสุขเริ่มฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฝาสีส้ม ให้เด็กอายุ 5 – 11 ปี โดยจะเริ่มฉีดเด็กที่มีโรคประจำตัวก่อน ในเดือน ก.พ.

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 13:30


  ศบค.เผยหากพบนักเรียนติดเชื้อ 1 – 2 คน ใน 1 ห้องเรียนเดียว ให้ปิดเฉพาะห้องเรียนนั้น กลุ่มเสี่ยงสูงเรียนออนไลน์ได้

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 13:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (2 ก.พ. 64) สะสม 115,820,553 โดส เข็ม 1 +27,476 เข็ม 2 +49,312 เข็ม 3 +212,601

 • 3 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (3 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 9,172 ราย สะสม 2,465,723 ราย รักษาหาย 7,832 ราย สะสม 2,359,082 ราย เสียชีวิต 21 ราย สะสม 22,228 ราย

 • 2 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (1 ก.พ. 64) สะสม 115,531,164 โดส เข็ม 1 +26,276 เข็ม 2 +50,692 เข็ม 3 +197,680

 • 2 กุมภาพันธ์ 2565 13:00


  กรมการแพทย์เผยอาการสมองเสื่อมถอย หลังติดเชื้อ COVID-19 ส่งผลต่อการทำงานของระบบประสาทสมองโดยตรง แนะควรขอคำปรึกษาและพบแพทย์

 • 2 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (2 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,587 ราย รักษาหาย 8,485 ราย เสียชีวิต 22 ราย

 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 16:00


  สธ.เผยผลฉีดวัคซีน COVID-19 ในเด็กอายุ 5 – 11 ปี 7 กลุ่มโรคเสี่ยง วันแรก 150 คน ไม่พบอาการรุนแรงบางส่วนมีไข้ ปวดบริเวณที่ฉีดเล็กน้อยเหมือนในผู้ใหญ่ ถือเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นได้

 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 14:00


  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้ประชาชนเลือกฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 และ 4 ไฟเซอร์ ตามความสมัครใจ ทั้งแบบเข้ากล้ามเนื้อ และเข้าชั้นผิวหนัง เริ่ม 1 ก.พ.นี้

 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 12:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (31 ม.ค. 64) สะสม 115,256,516 โดส เข็ม 1 +15,378 เข็ม 2 +31,886 เข็ม 3 +155,680

 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 09:00


  รัฐบาลเปิดระบบลงทะเบียนไทยแลนด์พาส วันแรก พร้อมปรับเพิ่มความเข้มงวดมาตรการ Test & Go รูปแบบใหม่

 • 1 กุมภาพันธ์ 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (1 ก.พ. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,422 ราย สะสม 2,447,964 ราย รักษาหาย 8,715 ราย สะสม 2,342,765 ราย เสียชีวิต 12 ราย สะสม 22,185 ราย

 • 31 มกราคม 2565 15:00


  ศบค.ขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบหากพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในโรงเรียน หากสถานการณ์ไม่รุนแรง ไม่จำเป็นต้องปิดทั้งโรงเรียน

 • 31 มกราคม 2565 14:00


  อาคเนย์ประกันภัย และไทยประกันภัย เสนอคืนเบี้ยประกัน COVID-19 เต็มจำนวน 1 – 7 ก.พ.นี้

 • 31 มกราคม 2565 12:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (30 ม.ค. 64) สะสม 115,053,572 โดส เข็ม 1 +6,958 เข็ม 2 +11,973 เข็ม 3 +78,366

 • 31 มกราคม 2565 10:00


  โรงพยาบาลเด็กนำร่องฉีดวัคซีน COVID-19 ให้เด็กกลุ่มอายุ 5 – 11 ปี ที่มีโรคประจำตัวและมีความเสี่ยง

 • 31 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (31 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,008 ราย สะสม 2,440,542 ราย รักษาหาย 8,215 ราย สะสม 2,334,050 ราย เสียชีวิต 16 ราย สะสม 22,173 ราย

 • 30 มกราคม 2565 16:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (29 ม.ค. 64) สะสม 114,956,275 โดส เข็ม 1 +42,045 เข็ม 2 +59,234 เข็ม 3 +277,802

 • 30 มกราคม 2565 15:30


  พรรคภูมิใจ​ไทยสั่งกักตัว ส.ส.​ยกพรรค​ ถึง​ 2 ก.พ.นี้ ​หลัง​ ​8 ส.ส.ติดโควิด-19 พร้อมให้ตรวจ ATK สังเกต​อาการทุกวัน​ ​เตรียม​เรียกประชุม​ ส.ส.พรรคผ่านระบบซูม​ 1​ ก.พ. ประเมินสถานการณ์

 • 30 มกราคม 2565 14:00


  สภาฯ เดินหน้าประชุมสัปดาห์หน้า หลังพบคลัสเตอร์ ส.ส.ติด COVID-19 จำนวน 9 คน ยอดสะสมเดือน ม.ค. ส.ส.ติดเชื้อ 12 คน บุคลากร 13 คน พร้อมยกระดับป้องกันเข้มงวด

 • 30 มกราคม 2565 13:00


  สบส.เผย 5 พฤติกรรมเสี่ยง COVID-19 ช่วงเทศกาลตรุษจีน ทั้งจับจ่ายสินค้า มอบอั่งเปาเงินสด และไร้การตรวจ ATK ก่อนพบปะญาติพี่น้อง แนะประชาชนให้ลดสัมผัส เปลี่ยนไปใช้ช่องทางออนไลน์ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

 • 30 มกราคม 2565 09:00


  สธ.แจงผล ATK เป็นบวกเข้าระบบ Home Isolation หรือในชุมชน ไม่ต้องตรวจ RT-PCR ซ้ำ

 • 30 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (30 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,444 ราย รักษาหาย 7,829 ราย เสียชีวิต 12 ราย

 • 29 มกราคม 2565 16:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (28 ม.ค. 64) สะสม 114,577,194 โดส เข็ม 1 +48,407 เข็ม 2 +95,037 เข็ม 3 +346,329

 • 29 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (29 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,618 ราย สะสม 2,424,090 ราย รักษาหาย 8,358 ราย สะสม 2,318,006 ราย เสียชีวิต 19 ราย สะสม 22,145 ราย

 • 28 มกราคม 2565 03:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (27 ม.ค. 64) สะสม 114,087,421 โดส เข็ม 1 +43,799 เข็ม 2 +82,138 เข็ม 3 +339,217

 • 28 มกราคม 2565 01:30


  ศบค.เผยคลัสเตอร์สถานศึกษายังพบนักเรียนติด COVID-19 ต่อเนื่อง ล่าสุด 11 จังหวัด ปัจจัยเสี่ยงมาจากการทำกิจกรรมรวมกลุ่ม

 • 28 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (28 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,450 ราย สะสม 2,415,472 ราย รักษาหาย 7,484 ราย สะสม 2,309,648 ราย เสียชีวิต 28 ราย สะสม 22,126 ราย

 • 27 มกราคม 2565 15:00


  กลุ่มประชาชนกลุ่มอิสระ เรียกร้องทบทวนมาตรการจัดสอบสำหรับนักเรียนติด COVID-19

 • 27 มกราคม 2565 13:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (26 ม.ค. 64) สะสม 113,622,267 โดส เข็ม 1 +44,412 เข็ม 2 +74,003 เข็ม 3 +322,256

 • 27 มกราคม 2565 11:30


  กรมการแพทย์เปิดเผยอาการอ่อนเพลีย หลังติดเชื้อ COVID-19 มักพบในผู้ป่วยที่หายจาก COVID-19 ตั้งแต่ 3 เดือนหลังตรวจพบเชื้อ และอาจมีปัญหาด้านความจำ ปวดตามข้อ รวมถึงมีอาการเจ็บขณะกลืนร่วมด้วย

 • 27 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (27 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,078 ราย สะสม 2,407,022 ราย รักษาหาย 6,595 ราย สะสม 2,302,164 ราย เสียชีวิต 22 ราย สะสม 22,098 ราย

 • 26 มกราคม 2565 18:00


  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อเปิดจองฉีดวัคซีนเข็ม 4 เป็นแอสตราเซเนกา หรือไฟเซอร์ ผ่าน 4 ค่ายมือถือ วันที่ 27 ม.ค.นี้ และเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ไม่รับวอล์กอิน

 • 26 มกราคม 2565 17:30


  วัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5 – 11 ปี ล็อตแรก 300,000 โดส เตรียมฉีดกลุ่มแรกเด็กที่มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค วันที่ 31 ม.ค.นี้

 • 26 มกราคม 2565 14:00


  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยไทยพบผู้ติดเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2 สะสม 14 คน เสียชีวิต 1 คน เป็นหญิงสูงอายุ ป่วยติดเตียง ขณะที่ยอดรวมการเสียชีวิตของโอมิครอน 7 คน หรือ 0.1% ของการติดเชื้อ

 • 26 มกราคม 2565 13:30


  “อาคเนย์” ประกาศเลิกธุรกิจประกันวินาศภัย หลังจ่ายสินไหม COVID-19 แล้ว 9,900 ล้าน

 • 26 มกราคม 2565 12:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (25 ม.ค. 64) สะสม 113,181,596 โดส เข็ม 1 +41,545 เข็ม 2 +73,034 เข็ม 3 +307,158

 • 26 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (26 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,587 ราย รักษาหาย 7,801 ราย เสียชีวิต 19 ราย

 • 25 มกราคม 2565 18:00


  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยไทยพบผู้ติดเชื้อ COVID-19 สายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2 สะสม 9 คน มีทั้งผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและในไทย แต่ยังไม่พบสายพันธุ์ย่อย BA.3 ชี้อาการไม่แตกต่างจากสายพันธุ์ BA.1

 • 25 มกราคม 2565 14:30


  ศบค.เตือนอย่างประมาทให้ระมัดระวังและดำเนินมาตรการอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่าง โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลตรุษจีน ที่จะมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ขณะเดียวกันต้องไปฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเพื่อป้องกันการป่วยรุนแรง และเสียชีวิต

 • 20 พฤษภาคม 2561 13:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (25 ม.ค. 64) สะสม 112,759,859 โดส เข็ม 1 +22,996 เข็ม 2 +47,236 เข็ม 3 +218,124

 • 25 มกราคม 2565 12:00


  รพ.นพรัตนราชธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ที่แฟชั่นไอส์แลนด์ เริ่มจองคิวผ่านค่ายมือถือตั้งแต่ 27 ม.ค.นี้ เริ่มฉีดวัคซีน 1 ก.พ. – 31 มี.ค.นี้

 • 25 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (25 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 6,718 ราย สะสม 2,391,357 ราย รักษาหาย 7,659 ราย สะสม 2,287,768 ราย เสียชีวิต 12 ราย สะสม 22,057 ราย

 • 24 มกราคม 2565 14:00


  ประธานวิปรัฐบาล เตรียมหารือประธานสภาฯ ของดประชุมสภาฯ หลังจาก รมว.ดีอีเอส ติดเชื้อ COVID-19 ไม่ทราบสายพันธุ์ และเข้าร่วมประชุมพรรคพลังประชารัฐ ทำให้ ส.ส.ในสภาฯ อาจมีความเสี่ยงไปด้วย

 • 24 มกราคม 2565 12:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (24 ม.ค. 64) สะสม 111,882,595 โดส เข็ม 1 +49,456 เข็ม 2 +101,051 เข็ม 3 +438,401

 • 24 มกราคม 2565 10:30


  “แพท” ณปภา ตันตระกูล ดาราและพิธีกรคนดัง เผยแพร่ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่า ติด COVID-19 ส่วนลูกชายน้องเรซซิ่ง ไม่ติด

 • 24 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (24 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,139 ราย รักษาหาย 8,100 ราย เสียชีวิต 13 ราย

 • 23 มกราคม 2565 14:00


  ผู้บริหารบริษัทไฟเซอร์แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ปีละ 1 ครั้ง แทนการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นทุก 4 – 5 เดือน พร้อมเตรียมยื่นขออนุมัติวัคซีนที่พัฒนาสำหรับรับมือสายพันธุ์โอมิครอน เริ่มผลิต มี.ค.นี้

 • 23 มกราคม 2565 12:30


  กทม.เปิดจุดตรวจคัดกรองเชิงรุก COVID-19 หมุนเวียน 50 เขตรวม 80 ชุมชน จนถึงวันที่ 31 ม.ค.นี้

 • 23 มกราคม 2565 11:00


  นายกรัฐมนตรีเตือนอย่าชะล่าใจ เฝ้าระวังการระบาด COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนอาจพุ่งสูงขึ้นในระยะสั้น แม้ยอดตัวเลขผู้ติดโควิด-19 วันนี้ (23 ม.ค.) ต่ำกว่า 8,000 คน

 • 23 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (23 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,686 ราย สะสม 2,377,500 ราย รักษาหาย 7,445 ราย สะสม 2,272,009 ราย เสียชีวิต 13 ราย สะสม 22,032 ราย

 • 22 มกราคม 2565 15:30


  กรุงเทพมหานคร ออกประกาศฉบับที่ 50 สั่งปิดสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 24 ม.ค.นี้ ฝ่าฝืนมีทั้งโทษปรับไม่เกิน 100,000 บาท จำคุกไม่เกิน 2 ปี

 • 22 มกราคม 2565 12:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (21 ม.ค. 64) สะสม 111,882,595 โดส เข็ม 1 +47,074 เข็ม 2 +114,570 เข็ม 3 +397,925

 • 22 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (22 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,112 ราย สะสม 2,369,814 ราย รักษาหาย 7,582 ราย สะสม 2,264,564 ราย เสียชีวิต 19 ราย สะสม 22,019 ราย

 • 21 มกราคม 2565 13:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (20 ม.ค. 64) สะสม 111,323,026 โดส เข็ม 1 +46,078 เข็ม 2 +110,971 เข็ม 3 +366,041

 • 21 มกราคม 2565 12:00


  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยพบ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนในทุกจังหวัดของไทย สุ่มตรวจ 10,721 คน พบ กรุงเทพฯ มากสุด 4,178 คน รองลงมาเป็นชลบุรี ภูเก็ต

 • 21 มกราคม 2565 11:30


  กระทรวงสาธารณสุขยังคงเตือนภัย COVID-19 ที่ระดับ 4 เพราะยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ เนื่องจากยังไม่ผ่านจุดการระบาดสูงสุด

 • 21 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (21 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,640 ราย สะสม 2,361,702 ราย รักษาหาย 8,641 ราย สะสม 2,256,982 ราย เสียชีวิต 13 ราย เสียชีวิตสะสม 22,000 ราย

 • 20 มกราคม 2565 13:00


  ศบค.เปิดลงทะเบียน Test & Go อีกครั้ง 1 ก.พ.นี้ นักท่องเที่ยวเข้าไทยต้องจองโรงแรมล่วงหน้าในวันที่ 1 และ 5 พร้อมตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR 2 ครั้ง

 • 20 มกราคม 2565 12:30


  ที่ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เห็นชอบต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 2 เดือน เริ่ม 1 ก.พ. – 31 มี.ค. และลดพื้นที่ควบคุมเหลือ 44 จังหวัด เพิ่มพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็น 25 จังหวัด เริ่ม 24 ม.ค.นี้

 • 20 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (20 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,129 ราย สะสม 2,353,062 ราย รักษาหาย 6,978 ราย สะสม 2,248,341 ราย เสียชีวิต 19 ราย เสียชีวิตสะสม 21,987 ราย

 • 19 มกราคม 2565 03:30


  “อนุทิน” รมว.สาธารณสุขเผยวัคซีนไฟเซอร์เด็กอายุ 5 – 11 ปี ล็อตแรกถึงไทย 26 ม.ค.นี้ ก่อนเริ่มฉีดเด็ก 31 ม.ค.

 • 19 มกราคม 2565 14:30


  ศบค.ระบุแนวโน้มผู้ป่วย COVID-19 ในไทยเพิ่มสูงขึ้นใกล้เคียงกับทิศทางโลก ขณะที่คลัสเตอร์อันดับหนึ่งหลังปีใหม่ยังเป็นร้านอาหารและสถานบันเทิง

 • 19 มกราคม 2565 14:00


  เลขาฯ สมช.เตรียมเสนอ ศบค.ชุดใหญ่ต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีก 2 เดือนในวันที่ 20 ม.ค. พร้อมระบุการเปิดผับ บาร์ คาราโอเกะเต็มรูปแบบยังมีความเสี่ยง หากปรับเป็นร้านอาหารต้องแจ้งท้องที่ตรวจประเมิน

 • 19 มกราคม 2565 13:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (18 ม.ค. 64) สะสม 110,310,481 โดส เข็ม 1 +45,031 เข็ม 2 +96,086 เข็ม 3 +340,711

 • 19 มกราคม 2565 09:30


  กทม.งดจัดงานตรุษจีนที่ถนนเยาวราช แต่ยังคงมีการประดับตกแต่งไฟบริเวณถนนเยาวราชเเละซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ หรือวงเวียนโอเดียน เช่นเดิม

 • 19 มกราคม 2565 08:30


  องค์การอนามัยโลกระบุว่า ยังไม่พบหลักฐานความจำเป็นว่าเด็กที่สุขภาพแข็งแรงดีควรจะต้องฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น และยังควรให้ความสำคัญกับการปกป้องคนกลุ่มเปราะบาง

 • 18 มกราคม 2565 15:00


  “ศ.นพ.ประสิทธิ์” คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ระบุคนไทยต้องเร่งฉีดวัคซีน COVID-19 เข็มกระตุ้น หรือเข็มที่ 3 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากเชื้อสายพันธุ์โอมิครอน

 • 18 มกราคม 2565 14:00


  อธิบดีกรมการแพทย์เผยโรคตุ่มน้ำพองใส หลังการฉีดวัคซีนต้าน COVID-19 อาจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกันหรือเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากวัคซีนต้าน COVID -19 ได้ และพบได้ไม่มาก ไม่ใช่โรคติดต่อ รักษาให้หายได้

 • 18 มกราคม 2565 11:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (17 ม.ค. 64) สะสม 109,828,653 โดส เข็ม 1 +25,233 เข็ม 2 +57,202 เข็ม 3 +204,073

 • 18 มกราคม 2565 10:00


  อิสราเอลเผยผลศึกษาวัคซีน COVID-19 เข็มที่ 4 เบื้องต้นพบว่ากระตุ้นการสร้างแอนติบอดีในร่างกายได้ดี แต่ยังอาจไม่เพียงพอต่อการป้องกันการติดไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน

 • 18 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (18 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 6,397 ราย สะสม 2,337,811 ราย รักษาหาย 6,637 ราย สะสม 2,233,903 ราย เสียชีวิต 18 ราย สะสม 21,956 ราย

 • 17 มกราคม 2565 14:30


  ศบค.เร่งให้ผู้สูงอายุมารับวัคซีน COVID-19 โดยเร็ว หลังจากมีผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์โอมิครอนแล้ว 2 คน

 • 17 มกราคม 2565 13:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (16 ม.ค. 64) สะสม 109,542,145 โดส เข็ม 1 +14,305 เข็ม 2 +28,791 เข็ม 3 +129,341

 • 17 มกราคม 2565 13:00


  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยผลการทดลองระดับภูมิคุ้มกันต่อไวรัสสายพันธุ์ “โอมิครอน” เทียบกับ “เดลตา” ลดลงในทุกสูตรวัคซีน โดยเฉพาะสูตร 2 เข็ม ย้ำการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจะช่วยยกระดับภูมิคุ้มกันได้มาก

 • 17 มกราคม 2565 10:30


  ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระบุว่าไวรัสโคโรนา 2019 จะจบเกมกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว เนื่องจากโอมิครอนจะเข้ามาแทนที่เดลตาเกือบหมดแล้ว

 • 17 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (17 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 6,929 ราย รักษาหาย 5,255 ราย เสียชีวิต 13 ราย

 • 16 มกราคม 2565 17:00


  คปภ. ยืนยันกรมธรรม์ประกันภัยโควิดแบบ “เจอ จ่าย จบ” ยังให้ความคุ้มครองปกติสามารถเคลมประกันภัยกับบริษัทประกันภัยได้ เตรียมเรียก 14 บริษัทประกันภัยทำความเข้าใจ

 • 16 มกราคม 2565 13:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (15 ม.ค. 64) สะสม 109,369,708 โดส เข็ม 1 +43,581 เข็ม 2 +105,113 เข็ม 3 +304,579

 • 16 มกราคม 2565 12:30


  สสจ.สงขลา รายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน หญิงอายุ 86 ปี ชาวหาดใหญ่ เป็นผู้ป่วยติดเตียงและเป็นโรคอัลไซเมอร์ ประวัติฉีดวัคซีนไฟเซอร์ 2 เข็ม พบประวัติสัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว

 • 16 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (16 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,077 ราย สะสม 2,324,485 ราย รักษาหาย 4,887 ราย สะสม 2,222,011 ราย เสียชีวิต 9 ราย สะสม 21,925 ราย

 • 15 มกราคม 2565 16:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (14 ม.ค. 64) สะสม 108,916,435 โดส เข็ม 1 +56,398 เข็ม 2 +144,824 เข็ม 3 +401,265

 • 15 มกราคม 2565 15:00


  กรุงเทพฯ พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่มากที่สุดในประเทศ 777 คน พร้อมเปิด 10 อันดับเขตที่พบผู้ป่วยมากที่สุด บางกอกน้อยเกิน 104 คน รองลงมา สาทร 31 คน ธนบุรี 28 คน

 • 15 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (15 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,793 ราย สะสม 2,316,408 ราย รักษาหาย 5,202 ราย สะสม 2,217,124 ราย เสียชีวิต 18 ราย สะสม 21,916 ราย

 • 14 มกราคม 2565 15:00


  กระทรวงสาธารณสุขเตรียมพิจารณาปรับลดระดับการเตือนภัย รวมทั้งการบังคับใช้มาตรการต่าง ๆ ลง หากสถานการณ์ COVID-19 ดีขึ้น

 • 14 มกราคม 2565 14:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (13 ม.ค. 64) สะสม 108,313,948 โดส เข็ม 1 +52,332 เข็ม 2 +128,885 เข็ม 3 +361,472

 • 14 มกราคม 2565 12:30


  กทม.เปิดสายด่วนโควิด 50 เขต ประสานช่วยเหลือและรับผู้ป่วยโควิดเข้าสู่ระบบการรักษา

 • 14 มกราคม 2565 08:30


  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งมีคิวฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์ หลุดจองจำนวนหนึ่ง เหตุข้อมูลไม่ครบถ้วน – ไม่ตรงเงื่อนไข พร้อมเปิดให้คนยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ลงทะเบียนผ่าน 4 ค่ายมือถือ

 • 14 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (14 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,158 ราย สะสม 2,308,615 ราย รักษาหาย 3,942 ราย สะสม 2,211,922 ราย เสียชีวิต 15 ราย สะสม 21,898 ราย

 • 13 มกราคม 2565 14:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (12 ม.ค. 64) สะสม 107,271,904 โดส เข็ม 1 +49,703 เข็ม 2 +116,093 เข็ม 3 +333,559

 • 13 มกราคม 2565 12:30


  กรมควบคุมโรค เตือนกรณีข่าวจ้างเด็กเอนฯ ติด COVID-19 หวังรับเชื้อเพื่อเคลมประกัน ไม่คุ้มเอาร่างกายไปเสี่ยง อาจป่วยหนักถึงขั้นเสียชีวิต หรือเกิดภาวะลองโควิด ได้นานถึง 6 เดือน

 • 13 มกราคม 2565 08:30


  กรุงเทพมหานคร เผยมีผู้ป่วย COVID-19 เข้าสู่ระบบแยกกักรักษาตัวที่บ้าน และอยู่ระหว่างรักษา 4,181 คน ยอดสะสมตั้งแต่ ส.ค.64 จำนวน 129,712 คน พร้อมออกคำแนะนำครอบครัวที่ต้องดูแลผู้ป่วยในบ้าน

 • 13 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (13 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,167 ราย สะสม 2,300,457 ราย รักษาหาย 3,845 ราย สะสม 2,207,980 ราย เสียชีวิต 14 ราย สะสม 21,883 ราย

 • 12 มกราคม 2565 15:30


  ศบค.สั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ จัดทำแผนเผชิญเหตุรับมือการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

 • 12 มกราคม 2565 14:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (11 ม.ค. 64) สะสม 107,271,904 โดส เข็ม 1 +49,784 เข็ม 2 +133,047 เข็ม 3 +330,377

 • 12 มกราคม 2565 13:00


  เปิด 10 อันดับจังหวัดติดเชื้อ COVID-19 สูงสุดวันนี้ กรุงเทพฯ และ ชลบุรี ยอดกว่า 800 คน

 • 12 มกราคม 2565 08:30


  ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เปิดผลวิจัยเบื้องต้นการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ของไฟเซอร์ ให้คนฉีดซิโนแวค 2 เข็ม และแอสตราเซเนกา 2 เข็ม จะได้ภูมิคุ้มกันที่สูงสุดต่อเดลตาและโอมิครอน

 • 12 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (12 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,681 ราย สะสม 2,292,290 ราย รักษาหาย 3,350 ราย สะสม 2,204,135 ราย เสียชีวิต 22 ราย สะสม 21,869 ราย

 • 11 มกราคม 2565 16:00


  CEO ไฟเซอร์ เตรียมผลิตวัคซีนป้องกัน COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน คาดพร้อมใช้งานในเดือน มี.ค.นี้

 • 11 มกราคม 2565 12:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (10 ม.ค. 64) สะสม 106,758,696 โดส เข็ม 1 +28,297 เข็ม 2 +69,514 เข็ม 3 +185,763

 • 11 มกราคม 2565 12:00


  สปสช. ร่วมกับ ม.มหิดล เปิดวอล์กอินตรวจหาเชื้อ COVID-19 ฟรี ตั้งเป้าวันละ 1,000 คน ตั้งแต่ 11 – 21 ม.ค.นี้ ที่ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หากพบติดเชื้อจะเข้าสู่ระบบ Home Isolation

 • 11 มกราคม 2565 11:00


  กรมสุขภาพจิต เผยสถานการณ์ COVID-19 ส่งผลคนไทยภาวะเครียด 216,098 คน เสี่ยงซึมเศร้า เสี่ยงฆ่าตัวตายถึงร้อยละ 5 รวมทั้งมีภาวะหมดไฟร้อยละ 4.16

 • 11 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (11 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,133 ราย สะสม 2,284,609 ราย รักษาหาย 3,306 ราย สะสม 2,200,785 ราย เสียชีวิต 12 ราย สะสม 21,850 ราย

 • 10 มกราคม 2565 14:00


  ศบค.เผยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สุ่มตรวจสายพันธุ์ COVID-19 พบผู้ติดเชื้อ “โอมิครอน” 5,397 คน กระจายใน 71 จังหวัด

 • 10 มกราคม 2565 13:30


  โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้ประชาชนจองฉีดวัคซีน COVID-19 ของไฟเซอร์ เข็ม 1, 2 และ 3 เริ่มวันที่ 15 ม.ค.นี้ ผ่านแอปพลิเคชันศิริราชคอนเน็ค

 • 10 มกราคม 2565 13:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (9 ม.ค. 64) สะสม 106,475,122 โดส เข็ม 1 +12,766 เข็ม 2 +32,977 เข็ม 3 +93,142

 • 10 มกราคม 2565 12:00


  หมอแล็บแพนด้า แนะตรวจ ATK รอผลแค่ 10 – 15 นาที ตามเวลาที่กำหนด หากเกินกว่า 2 – 3 ชั่วโมงแถบสีจะเริ่มเข้มขึ้นเป็นผลบวก ผลบวกปลอม

 • 10 มกราคม 2565 10:30


  “ไทยพีบีเอส” เปิดจองฉีดวัคซีน COVID-19 เข็ม 3 ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ตั้งแต่ 10 ม.ค. โดยเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกาหรือไฟเซอร์ กำหนดฉีด 14 ม.ค. – 12 ก.พ.นี้

 • 10 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (10 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,926 ราย สะสม 2,277,476 ราย รักษาหาย 3,612 ราย สะสม 2,197,479 ราย เสียชีวิต 13 ราย สะสม 21,838 ราย

 • 9 มกราคม 2565 17:00


  สปสช.จัดตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ ให้ประชาชนด้วยชุดตรวจ ATK ตั้งเป้าตรวจวันละ 1,000 คน เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-21 ม.ค.65 หากพบติดเชื้อจะเข้าสู่ระบบการรักษาตัวที่บ้าน หากอาการแย่ลงก็จะส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาล

 • 9 มกราคม 2565 10:45


  ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ยืนยันไม่รับวอล์กอินวัคซีนเข็ม 3 จะให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้น

 • 9 มกราคม 2565 14:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (8 ม.ค. 64) สะสม 106,336,237 โดส เข็ม 1 +38,795 เข็ม 2 +116,106 เข็ม 3 +228,101

 • 9 มกราคม 2565 12:30


  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขยายเวลาลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 บูสเตอร์ด้วยแอสตราเซนเนกา และเข็มที่ 4 จะเป็นไฟเซอร์ โดยไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย

 • 9 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (9 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,511 ราย สะสม 2,269,550 ราย รักษาหาย 2,605 ราย สะสม 2,193,867 ราย เสียชีวิต 12 ราย สะสม 21,825 ราย

 • 8 มกราคม 2565 04:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (7 ม.ค. 64) สะสม 105,953,235 โดส เข็ม 1 +53,519 เข็ม 2 +177,995 เข็ม 3 +302,434

 • 8 มกราคม 2565 15:30


  ปลัด กทม.มั่นใจศูนย์พักคอย 41 แห่งเปิดได้ทั้งหมด ในวันพรุ่งนี้ (9 ม.ค.) สามารถรองรับได้ 5,158 เตียง

 • 8 มกราคม 2565 14:30


  นายกรัฐมนตรี สั่งกองทัพติดตามสถานการณ์ ยกระดับ และเตรียมพร้อม รพ.สนาม ศูนย์คัดกรองและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย รับมือโอมิครอน พร้อมเฝ้าระวังไม่ให้เกิดคลัสเตอร์หมู่ในหน่วยทหาร

 • 8 มกราคม 2565 10:00


  จ.อุบลราชธานี ขอความร่วมมือประชาชนงดหรือหลีกเลี่ยงออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 23.00 – 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.เป็นต้นไป

 • 8 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (8 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 8,263 ราย สะสม 2,261,039 ราย รักษาหาย 2,865 ราย สะสม 2,191,262 ราย เสียชีวิต 14 ราย สะสม 21,813 ราย

 • 7 มกราคม 2565 15:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (6 ม.ค. 64) สะสม 105,419,287 โดส เข็ม 1 +96,773 เข็ม 2 +346,446 เข็ม 3 +431,216

 • 7 มกราคม 2565 13:00


  มติ ศบค.ยกระดับรับมือโอมิครอน ประกาศปรับโซนสีใหม่ 69 จังหวัดพื้นที่ควบคุม ไม่ล็อกดาวน์ สถานศึกษาเปิดได้

 • 7 มกราคม 2565 12:30


  กทม.ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นออนไลน์ ในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาในสังกัด 109 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 7-16 ม.ค.นี้ ป้องกันการแพร่ระบาดโอมิครอน

 • 7 มกราคม 2565 12:00


  อว.สั่งเตรียมพร้อม รพ.มหาวิทยาลัย และ รพ.สนาม ทั่วประเทศ รองรับ 13,416 เตียง ใน 47 แห่ง 39 จังหวัด หลังการแพร่ระบาดของโอมิครอน

 • 7 มกราคม 2565 23:00


  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3 ผ่านเครือข่ายมือถือ วันนี้ 7 ม.ค. เริ่ม 09.00 น. เป็นต้นไป เริ่มฉีดวันซีนวันที่ 10 ม.ค.

 • 7 มกราคม 2565 09:00


  จังหวัดชลบุรี พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 1,342 คน มากสุด อ.บางละมุง 712 คน ส่วนใหญ่พบในคลัสเตอร์ร้านอาหารและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน คลัสเตอร์นิสิต สถานประกอบการ และบุคลากรทางการแพทย์

 • 7 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (7 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 7,526 ราย รักษาหาย 2,895 ราย เสียชีวิต 19 ราย

 • 6 มกราคม 2565 13:00


  อธิบดีกรมควบคุมโรค ยันการวินิจฉัยโอมิครอน ตรวจด้วย RT-PCR ยังใช้ได้ผลหากติดยังคงมาตรฐานรักษาเดียวกับเดลตา รวมทั้งการสอบสวนโรค ซึ่งไทม์ไลน์เป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญ

 • 6 มกราคม 2565 10:00


  แซดพี เทอราพิวติกส์ ยืนยันส่งมอบวัคซีนโควิด-19 “โมเดอร์นา” 3,700,000 โดส ภายในเดือน ม.ค. 2565 โดยจะเริ่มทยอยนำเข้าตั้งแต่ 6 ม.ค.นี้

 • 6 มกราคม 2565 09:00


  สธ.ประกาศยกระดับการเตือนภัยด้านสาธารณสุขเป็นระดับ 4 รับมือ COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน เพิ่มมาตรการป้องกัน อาจปิดสถานที่เสี่ยง ขอประชาชนชะลอเดินทางข้ามจังหวัด และ WFH

 • 6 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (6 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 5,775 ราย รักษาหาย 2,673 ราย เสียชีวิต 11 ราย

 • 5 มกราคม 2565 14:00


  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สุ่มตรวจ COVID-19 ตั้งแต่ 1 พ.ย.64 – 4 ม.ค.65 พบเป็นเดลตา 78.91 % โอมิครอน 20.92% จำนวน 2,338 คน พบกระจาย 55 จังหวัด

 • 5 มกราคม 2565 13:30


  ศบค.จับตาคลัสเตอร์หลังปีใหม่พบการแพร่ระบาดในหลายจังหวัด ทั้งร้านอาหารกึ่งผับบาร์ แคมป์คนงาน โรงงาน งานแต่งงาน โรงเรียน ตลาด

 • 5 มกราคม 2565 13:00


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (4 ม.ค. 64) สะสม 104,544,852 โดส เข็ม 1 +2,826 เข็ม 2 +7,411 เข็ม 3 +10,044

 • 5 มกราคม 2565 11:00


  นายกรัฐมนตรี สั่งประเมิน COVID-19 หลังปีใหม่ 2 สัปดาห์แรกประเมินตัวเลขผู้ติดเชื้อ 2 สัปดาห์หลังประเมินผู้ป่วยอาการหนักและอัตราการเสียชีวิต นำเข้าที่ประชุม ศบค. 7 ม.ค. นี้

 • 5 มกราคม 2565 10:00


  ถนนข้าวสารประกาศปิดชั่วคราว 4 – 6 ม.ค. เพื่อทำความสะอาด หลังพบนักท่องเที่ยวติดเชื้อ COVID-19 เตรียมตรวจหาเชื้อพนักงานทุกคนในวันที่ 6 ม.ค.นี้

 • 5 มกราคม 2565 08:30


  จังหวัดชลบุรี พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 รายใหม่ 529 คน พร้อมปิดอีก 7 ร้านเสี่ยงในพื้นที่บางแสน ขอให้ผู้ที่ไปช่วงวันที่ 29 ธ.ค.64-3ม.ค.65 ตรวจหาเชื้อด้วย ATK

 • 5 มกราคม 2565 07:30


  ศบค. รายงานสถานการณ์ COVID-19 ในไทย (5 ม.ค. 65) ผู้ป่วยใหม่ 3,899 ราย สะสม 2,235,576 ราย รักษาหาย 2,508 ราย สะสม 2,182,829 ราย เสียชีวิต 19 ราย สะสม 21,769 ราย

 • 4 มกราคม 2565 15:30


  “ธนาธร” ประธานคณะก้าวหน้า ระบุผลตรวจ COVID-19 เป็นบวก หลังเดินทางกลับจากต่างประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างกักตัว

 • 4 มกราคม 2565 14:00


  สธ.แถลงระบุ ยอดรวมผู้ติดโอมิครอนยอดรวม 2,062 ใน 54 จังหวัด ส่วนมากหายป่วยแล้ว ขณะที่การติดเชื้อส่วนใหญ่ยังเป็นสายพันธุ์เดลตา

 • 4 มกราคม 2565 14:00


  ศธ.เลื่อนจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ที่คุรุสภา รวมทั้งเลื่อนพิธีมอบมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตรแก่เด็กและเยาวชน

 • 4 มกราคม 2565 13:30


  ศบค. รายงานฉีดวัคซีน (3 ม.ค. 64) สะสม 104,524,571 โดส เข็ม 1 +5,022 เข็ม 2 +11,226 เข็ม 3 +16,464