Q : COVID-19 ปัจจุบันรักษาอย่างไร?

A :

ปัจจุบันยังไม่มียารักษา COVID-19 เพียงแต่ให้ยารักษาตามอาการ เช่น พาราเซตามอล ยาแก้ไข แล้วรอให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายผู้ป่วยทำงาน ทั้งนี้การหายจากโรคจะขึ้นอยู่กับปัจจัยของร่างกายผู้ป่วย

 

ข้อมูลโดย : ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา ไบโอเทค สวทช.