เปิดขั้นตอนทางการแพทย์ ตั้งแต่การคัดกรองถึงการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ตรวจพบเร็วมีโอกาสรักษาเร็ว สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากหรือปานกลาง อาจรักษาให้หายได้ใน 2 สัปดาห์ (ข้อมูลจาก นพ. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค)

ขั้นตอนตรวจหาเชื้อ COVID-19