2523

ข้อแนะนำการทำความสะอาด 5 สิ่งที่อยู่ในบ้าน ซึ่งเป็นจุดเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ COVID-19 จึงควรทำความสะอาดบ่อย ๆ

5 สิ่งในบ้านควรทำความสะอาดบ่อย ๆ