2353

รายชื่อยา 7 ชนิดที่ไทยผลิตเองและจัดซื้อมาเพื่อใช้รักษาอาการติดเชื้อ COVID-19

7 ชนิดยารักษา COVID-19